Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt achizitie - Servicii Medicale POCU
Anunt achizitie Servicii Medicale POCU
Concurs recrutare - Municipiul Campulung
Finantari nerambursabile - Sport
 Scrisoare Primar 2017
 actualizat: 2017-02-06 10:07 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 


Intocmirea si publicarea raportului Primarului Municipiului Campulung privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2016, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.
Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
Actiunile care au fost intreprinse in anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, administrarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung, servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara.

 

1. INVATAMÂNT

 • Scoala Gimnaziala „Oprea Iorgulescu” – achizitionare licente calculator si un multifunctional color;
 • Scoala Gimnaziala „C.D. Aricescu” – inlocuire si reparatie instalatie electrica;
 • Scoala Gimnaziala „Nanu Muscel” – relocare conducta gaze;
 • Scoala Gimnaziala „Theodor Aman” – reabilitare instalatie electrica;
 • Colegiul Tehnic Campulung – ignifugare cladire din str. Negru Voda nr. 145; lucrari termoizolare fatada cladire din str. Calea Brasovului nr. 1; reabilitare teren de sport; reabilitare hidroizolatie acoperis atelier scoala;
 • Liceul cu Program Sportiv – procurare autoturism, videoproiector, platforma saritura in inaltime si extindere sistem supraveghere video;
 • Colegiul National Pedagogic „Carol I” – achizitionare sistem supraveghere video, realizare Studiu geotehnic si P.T. drenaj gradina, P.T. reabilitare cladire biblioteca.
 • Liceul „Dan Barbilian” – extindere sistem video, achizitionare imprimanta multifunctionala, reabilitare acoperis sala de sport;
 • Colegiul National „Dinicu Golescu” – achizitionare sistem video pentru exterior si table interactive – 8 bucati; instalare bariera la intrarea in curtea Colegiului; proiectare si executie gard pe latura cu str. Petre Tutea; realizare P.T. internat.
 • s-au executat lucrari de amenajare a locului de joaca de la Gradinita nr. 2
 • Gradinita cu Program Prelungit „Sf. Marina” – montare ansamblu loc de joaca;
 • Scoala de muzica – achizitionare pianina si sistem de supraveghere video;

 

2. SANATATE

 • Remodelare – modernizare si dotare bloc operator, etaj I, corpurile B, C, D – zona I la Spitalul Municipal;
 • Dotari pentru sectiile si compartimentele spitalului;

 

3. AUTORITATE PUBLICĂ

 • Au fost finalizate lucrarile la obiectivul Sursa de rezerva alimentare cu apa pentru Municipiul Campulung;
 • Au fost finalizate lucrarile la obiectivul Extindere retele apa str. Valea Barbusii;
 • Au fost finalizate lucrarile la obiectivul Extindere retea canalizare str.Gruiului + str. H. Richard;
 • Au fost finalizate lucrarile la instalatii electrice si sanitare si la fantana arteziana din Gradina Publica;
 • Au fost executate lucrarile de conservare la Cladirea Bailor Kretzulescu;

 

4. INFRASTRUCTURA RUTIERA, PARCURI SI LOCURI DE JOACA -

 • s-au executat covoare asfaltice pe strazile: Drumul Godeni, Baloaica, Fdt. Richard, Grigore Alexandrescu vechi, Calea Dracești (zona rapa), Mirea, Baloleanu, Col. Stanescu, Dragalina veche – lot I, Oituz, Democratiei, Valea Unchiasului, Walter Maracineanu – lot II, Mircea cel Batran, 1 Decembrie, Dr. N. Falcoianu – lot III, Gh. Mitu, I. Giurculescu, M. T. Rumano – lot IV, Doctor Falcoianu, Furnicii, Fdt. Doctor Falcoianu, bretea str. G-ral Grigore Grecescu (interior blocuri), prelungire Cpt. I. Becleanu I, prelungire Cpt. I. Becleanu II, Alee centrala Cimitir Flamanda, Bretea I.L. Caragiale – N. Voda (interior blocuri), parcare I.C. Bratianu (bl. B9), parcare Manastire Negru Voda, incinta Liceul Sportiv, parcare str. N. Leonard (interior blocuri ”Stomatologie”), Teren sport Colegiul Tehnic Campulung, parcare bl. A39 – str. Fratii Golești, Parcare str. Petre Zamfirescu – parc Ștefanescu, parcare str. Str. Flamanda – cimitirul Flamanda, parcare Mausoleu Mateiași, incinta Spitalului Municipal Campulung;
 • s-au executat lucrari de modernizare pe strazile: Bucegi, Ion Rautescu, Ion Slavici, Nicolae Nicolau, Walter Maracineanu, Gr. Alexandrescu.
 • s-au executat lucrari de reabilitare pe strazile: Grigore Andreescu, Arh. Berechet, Valea Romanestilor, Ion Giurculescu, Calea Pietroasa (lot I), Drumul Godeni, Dracesti, Richard (lot II), Petre Zamfirescu, Carpati, Calea Magurii (lot III), Fundatura Richard; Baloaica;
 • s-au montat borduri noi, s-au ridicat la cota bordurile existente și s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe strazile: Grigore Alexandrescu, Parc, Marasesti (Colegiul Carol I), Vasile Alecsandri, Erou C. Constantinescu, Calea Targovistei, Constantin Brancoveanu, Matei Basarab, Sfantul Gheorghe, Alexandru Voevod, Muzeul Fundeni, Nicolae Iorga, Minerului, Elena Doamna, Garii, Maresal I. Antonescu;
 • s-au executat reparatii cu asfalt (plombe) pe strazile din cartierele Gara, Centru, Schei, Flamanda, Piata, Grui, Valea Romanestilor, Visoi, Apa Sarata;
 • s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale – pietonale);
 • s-au executat lucrari de reparatii la parcarile existente din cartierele Grui, Visoi si Centru;
 • au fost realizate impietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriș pe mai multe strazi nemodernizate din cartierele Valea Romanestilor, Apa Sarata, Grui, Visoi, Marcus;
 • s-au executat lucrari de ridicare la cota a capacelor si gurilor de scurgere de pe strazi din municipiu;
 • s-au efectuat DALI si PT pentru reabilitare pod Sos Nationala de pe DN 73 si pod G-ral Teodorescu;
 • s-a executat sant beton pe strada Calea Targovistei;
 • s-au efectuat DALI si PT pentru amenajare parcari pe strada Alexandru Cel Bun;
 • s-a montat un semafor trecere pietoni pe str: Traian – Scoala „Sf. Iacob”;
 • au fost incepute lucrarile pentru stabilizarea alunecarii de teren si punerea in siguranta a corpului drumului pe strada Richard ;

 

5. ALIMENTARE CU APA

 • montat hidranti pe strazile: Petre Zamfirescu, montare container clor str. Calea Pietrasa (statia de tratare a apei);
 • executie retea alimentare cu apa pe strada Fundatura Drumul Godeni;
 • s-au reabilitat retelele de apa pe strazile: Lt. N. Popp, Valea Unchiasului, George Topirceanu, Soseaua Nationala (Liceul Tehnologic Auto – Podul Anei), G-ral Simonescu (Bl. A1 – A3);

 

6. CANALIZARE

 • executie retele canalizare menajera pe strada Petre Zamfirescu;
 • executie retea canalizare menajera si statie pompare ape uzate pe str. Garii;
 • refacere canalizare menajera str. Lascar Catargiu;
 • reabilitare canalizare menajera pe str. G-ral Posoiu.
 • ridicare la cota camine de vizitare si inlocuire placi carosabile pe strazile: Al. Cel Bun, Negru Voda, Cuza Voda

 

7. DIRECTIA TEHNICA

 • au fost emise 185 Certificate de Urbanism si 143 Autorizatii de Construire;
 • au fost receptionate 40 locuinte din care 28 locuinte noi in sector privat;
 • au fost eliberate 185 autorizatii taxi;
 • au fost eliberate 90 de Certificate de Urbanism si 83 de Autorizatii de Constructii pentru bransamente la utilitati;
 • au fost eliberate 94 autorizatii de functionare pentru societatile comerciale nou infiintate.

 

8. POLITIA LOCALA

 • serviciul Politie Locala Campulung din cadrul aparatului de specialitate al Primarului a actionat in conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind politia locala si H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale, in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor.
 • raportat la actele administrative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Campulung si legislatia existenta s-a actionat in urmatoarele domenii: ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului, activitatea comerciala, evidenta persoanelor, alte domenii stabilite de catre conducatorul institutiei.
 • avand in vedere evenimentele sociale, culturale, sportive prilejuite de anumite sarbatori, in colaborare cu celelalte structuri, s-a actionat in vederea desfasurarii in conditii normale a acestora; s-au aplicat un numar de 256 sanctiuni contraventionale din care 104 avertismente scrise, aproximativ 450 de avertismente verbale, s-au adus la indeplinire 21 mandate de aducere la instanta competenta.
 • Compartiment Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal
 • s-au aplicat un numar de 13 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea Legii 50/1991-privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • s-au emis 7 dispozitii de sistare a lucrarilor in curs de executie fara autorizatie de construire;
 • s-au intocmit un numar de 14 note de constatare privind starea de degradare a unor constructii;
 • s-au intocmit adrese catre Inspectoratul de Stat in Constructii Arges privind urmarirea respectarii disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii;
 • privitor la afisajul stradal au fost intocmite adrese de instiintare catre societatile care-si desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului Campulung, pentru respectarea“Regulamentului Local de publicitate si autorizarea mijloacelor de publicitate”.
 • Compartiment Protectia Mediului
 • s-a continuat organizarea actiunilor de salubrizare pe teritoriul Municipiului cu ocazia proiectului „Let’s Do It Romania – Curatenie in toata tara intr-o singura zi”, la care au participat elevi si cadre didactice ale scolilor din Campulung. Beneficiarii directi ai actiunii au fost elevii si cadrele didactice care au inteles necesitatea pastrarii unui mediu curat, iar beneficiarii indirecti au fost locuitorii care ar trebui sa urmeze exemplul participantilor la aceste activitati ecologice si ar trebui sa inteleaga necesitatea aruncarii deseurilor de orice natura in spatii special amenajate;
 • s-a alocat suma de 250.00 mii lei fara TVA pentru Statia de Monitorizare a Calitatii Aerului, urmand a avea loc procedurile necesare pentru achizitionarea ei;
 • s-a aprobat instituirea Taxei de Salubrizare la nivelul Municipiului Campulung, care va constitui venit la Bugetul Local si care va fi utilizata in exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare a municipiului;

 

9. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

 • a desfasurat activitati curente: nasteri inregistrate – 806, casatorii oficiate – 227, decese inregistrate – 758, transcrieri acte stare civila din strainatate, rectificari acte stare civila – 22, divorturi – 20, inscrieri de mentiuni pe marginea actelor de stare civila – 1926, furnizari de date pentru institutii si persoane fizice – 2738, eliberari carti de identitate – 8976, eliberari procuri speciale – 94, vize de flotant acodate – 554.

 

10. SERVICIUL PUBLIC DE ASITENTA SOCIALA

 • Anchete sociale: locuinte - 70, cf. Legii 416/2001 - 300, alocatii de sustinere - 550, handicap - 720, pentru copiii ai caror parinti sunt in strainatate - 250, pentru copiii aflati in plasament si in situatii de risc - 50, programe: „Bani de liceu” - 60 si altele in nr. de 2.270 dosare;
 • asistenta sociala: dosare pentru locuinte, venit minim garantat, alocatii pentru sustinerea familiei, subventii pentru: gaze naturale, lemne si carbuni, ajutor incalzire pentru cei cu ajutor social, alocatii de stat, indemnizatii pentru cresterea copilului, indemnizatii pentru persoane cu handicap, asistenti personali, centre de zi – 2.400 dosare;
 • plati pentru – asistenti personali si indemnizatii pentru persoane cu handicap grav: 3.613.434 lei;
  • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil solid: 16.535 lei;
  • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, beneficiari VMG – 10.962 lei;
  • ajutoare de urgenta in baza Legii 416/2001 – 9.200 lei; ajutoare de urgenta in baza Legii 272/2004 – 6.400 lei;
  • tichete sociale cadou – 25.000 lei;
  • tichete gradinita – 10.350 lei;
 • activitati de proximitate si alte activitati specifice serviciului;
 • distribuire ajutoare alimentare POAD – 7.000 cutii;
 • distribuire tichete: - cadou Craciun – 500 tichete
 • gradinita – 207 tichete

 

11. ACTIVITATI SPORTIVE SI CULTURALE:

 • au fost organizate evenimentele: „Impreuna pentru Campulung” – Zilele municipiului, editia a XVIII-a, „Festivalul de Umor Tudor Musatescu”, editia a XXI-a si „Festivalul International de muzica rock Posada”;
 • co-organizatori ai Festivalului International de Folclor „Carpati 2016”, editia a XXXIII-a;
 • co-organizatori ai Festivalului National de Romante „Nae Leonard” si Poezie „Rapsodii de Toamna – Ziua Internatioanla a persoanelor varstnice”, editia a XI-a;
 • co-organizatori ai Festivalul „Toamna Musceleana”
 • cu ocazia sarbatorii de Dragobete au fost aniversate cuplurile care au implinit 50 ani de casatorie – 27 familii;
 • au fost organizate spectacole si activitati: de 8 Martie – Ziua Femeii, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, cu ocazia Craciunului;
 • au fost organizate un spectacol pentru copii in Gradina Publica si concursuri de inot la Bazinul din Campulung cu ocazia Zilei Internationale a Copilului;
 • premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura;
 • sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competitii sportive la nivel national: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal, street-ball, tenis de masa;
 • co-organizatori ai „Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret – Stars of Song”;
 • co-organizarori la Concursul National al Rezolvitorilor din Gazeta Matematica – www.viitoriolimpici.ro;
 • co-organizatori ai evenimentelor culturale in colaborare cu Asociatia Multiculturala „Nicu Hagi” Carpati si Pind;
 • co-organizatori ai proiectului „Campulung – kilometrul 0 al baschetului argesean” in sezonul competitional 2015-2016 in asociere cu Asociatia Clubul Sportiv TOTAL SPORT ARGES PITESTI;
 • co-organizatori ai evenimentului „RIDERS CLUB – TROFEUL MUSCELULUI” – competitie de ciclism montan;
 • co-organizatori ai evenimentului „Muscel Adventure Trophy 2016” in asociere cu Asociatia Clubul Sportiv Extreme Sport Events, etapele a IX-a si a X-a ale Campionatului National 100 Tracks 2016;
 • co-organizatori ai evenimentului “TROFEUL CÂMPULUNG MUSCEL”, editia a V-a, etapa a VII-a in cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta si ai evenimentului „CUPA CÂMPULUNG MUSCEL” 2 etape, in cadrul Campionatului National de Rally-Cross, in asociere cu Clubul Sportiv Brother Motorsport Campulung;
 • sprijinirea participarii Asociatia Clubul Sportiv First Club Cup Campulung in cadrul celor 8 competitii de raliu ce au avut loc in anul competitional 2016, conform calendarului competitional al Campionatului National de Viteza in Coasta;
 • sprijin acordat Fundatiei pentru Copii si Tineret „ECOKIND” pentru realizarea revistei „C’Arte de la Curtea Veche” – editie lunara;
 • sprijin acordat Asociatiei C.A.R.Pensionari Campulung Muscel, in vederea editarii publicatiei culturale „Speranta”;
 • sprijin acordat Asociatiei Nationale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Subfiliala Campulung Muscel in vederea realizarii de activitati care sa contribuie la promovarea sentimentului de adanca pretuire si recunostinta fata de faptele tuturor eroilor si martirilor care si-au jertfit viata pe altarul patriei, fara deosebire de religie sau origine etnica;
 • au fost organizate manifestari dedicate Zilei de 1 Decembrie;
 • au fost oferite daruri sub forma de dulciuri pentru copiii din gradinite cu ocazia sarbatorii de Craciun si pachete pentru persoanele cu venituri mici cu ocazia sarbatorilor pascale;
 • Primaria Municipiului Campulung impreuna cu Muzeul Municipal au organizat manifestarile dedicate comemorarii Centenarului participarii Romaniei la Primul Razboi Mondial, cu participarea Excelentei Sale, domnul Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei.

 

12. ACTIVITATI REALIZATE PRIN SPONSORIZARI OFERITE DE HOLCIM ROMANIA

 • amenajare loc de joaca in Gradina Publica „Merci”;
 • realizarea teren de sport la Scoala Gimnaziala. „C.D. Aricescu”;
 • amenajarea si dotarea unui atelier de practica in cadrul Colegiului Tehnic Campulung;
 • donarea unui aparat Roentgen mobil cu brat C
 • sponsorizare in materiale: calcar – 2.000 t si pentru organizarea serii de teatru si folclor in cadrul „Zilelor Municpiului Campulung”

In derularea activitatilor alaturi de Primaria Municipiului Campulung au fost si S.P.A.D.P.P., Muzeul Municipal, Casa de Cultura „Tudor Musatescu”, Biblioteca Municipala „Ion Barbu”, SC Piete Servicii Comunitare Muscel SRL, SC Edilul CGA SA, ca entitati coordonate de Administratia Locala.

Prezentul raport reprezinta bilantul intregii activitati desfasurate de catre Primaria Municipiului Campulung in anul 2016 si desi suntem multumiti de rezultatele obtinute, in ciuda greutatilor intampinate, atat de ordin legislativ, cat si de ordin financiar, se inregistreaza rezultate mult mai bune decat la raportul precedent.
Ne dorim ca si pe viitor rezultatele sa isi pastreze acest trend ascendent, astfel incat ele sa fie nu doar statistic notabile, ci ca intreaga noastra activitate sa raspunda nevoilor si dorintelor cetatenilor Municipiului Campulung in slujba carora ne aflam.
Desi am fost tot timpul in teren, in mijlocul cetatenilor, pe care i-am informat si cu care ne-am consultat la fiecare activitate desfasurata, sper ca prin intermediul acestui raport sa-mi fac cunoscuta activitatea si intentiile pentru un numar si mai mare de cetateni ai municipiului.
Aceasta informare se va face cunoscuta nu doar Consiliului Local al Municipiului ci si tuturor locuitorilor pentru ca toate activitatile desfasurate au avut in centrul atentiei interesul cetateanului si din dorinta de a primi din partea acestora orice sugestii care ar putea conduce la perfectionarea serviciilor prestate.
Ca primar al tuturor campulungenilor, doresc inca o data sa declar disponibilitatea institutiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil si serios de dialog cu locuitorii in slujba carora se desfasoara intreaga noastra activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem crea impreuna un viitor durabil.

 


PRIMARUL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Ioan Liviu TAROIU
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-06-15 11:43