Noutati

Concurs recrutare POCU - Kinetoterapeut si Maseur
Concurs de recrutare POCU - Ingrijitor batrani
Concurs recrutare POCU - Medic si Asistent
Concurs recrutare proiect POCU - Expert
Comunicat esalonare
 Anunt ocupare post prin transfer
 actualizat: 2017-04-20 13:33 

A N U N T


Municipiului Campulung, cu sediul in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges anunta, in vederea ocuparii prin transfer la cerere, in data de 22.05.2017, a functiei publice de executie vacanta

  • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATURÄ‚;

Conditiile necesare pentru ocuparea functiei publice vacante:
Functionarii publici pot solicita, in conditiile legii, transferul intr-o alta autoritate sau institutie publica.
Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a afisa la sediu si pe site-ul de internet al acestora anuntul privind ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice respective.
Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre
autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.

Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, adica pana in data de 10.05.2017, ora 15.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea functiei publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.
Interviul va fi sustinut cu conducatorul autoritatii ori cu persoana desemnata de catre acesta. Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor.

 

| Fisa postului |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-05-25 12:40