Noutati

Anunt Achizitie Servicii de Catering POCU
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt achizitie - Servicii Medicale POCU
Anunt achizitie Servicii Medicale POCU
Concurs recrutare - Municipiul Campulung
 Anunt executie lucrari de reparatii imobile
 actualizat: 2017-05-04 14:18 


Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pana la data 09.05.2017 ora 11.00.
Oferta trebuie intocmita pentru unul sau pentru toate imobilele/apartamentele.
Valorile estimate fara TVA sunt:
- Apartament Bl.26, Sc.C , ap. 1 = 28.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.D , ap. 1 = 29.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.F , et 4 = 38.000 lei
- Imobil Str. I.D. Berechet , nr. 3 = 45.000 lei

Ofertele ( Formularele F3 conform HG 907/2016)se vor depune la registratura unitatii in plic inchis. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).
Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.    PRIMAR,                          COMPARTIMENT INVESTITII-ACHIZITII
Liviu Ioan Taroiu                        Ing. Popescu Bogdan

 

| Lista cu cantitati |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-06-18 07:16