Noutati

Declaratii de avere 2017
Concurs de recrutare SPCLEP
Informatii publice - Legea 52
Ajutor de incalzire - Sezon 2017-2018
Comunicat intrerupere curent electric
 Anunt selectie parteneri GAL - Sector Privat
 actualizat: 2017-08-04 11:24 

Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Anunt de selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL pentru sectorul privat

 

În conformitate cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare,
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC.

Municipiul Campulung, Judetul Arges, anunta organizarea unei proceduri de selectie a membrilor pentru incheierea unui Acord de colaborare in vederea realizarii Activitatii cadrul I: Înfiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, din cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Avand intentia de a infiinta un GAL plasat sub responsabilitatea comunitatii locale, conform Ghidului solicitantului, Primaria Municipiului Campulung organizeaza selectia de reprezentanti ai sectorului privat precum operatori economici (persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale, profesii libere, microintreprinderi, firme mici, mijlocii sau mari) si organizatii de reprezentare ale acestora, camere de comert, cooperative, entitaĊ£i de economie sociala, intreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii etc. cu activitate relevanta in comunitate.


| Anunt selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-10-17 15:06