Noutati

Declaratii de avere 2017
Concurs de recrutare SPCLEP
Informatii publice - Legea 52
Ajutor de incalzire - Sezon 2017-2018
Comunicat intrerupere curent electric
 Anunt selectie partener GAL - Societate Civila
 actualizat: 2017-08-04 11:24 

Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Anunt de selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL pentru Societati civile

 

In conformitate cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare,
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Municipiul Câmpulung, Judetul Arges, anunta organizarea unei proceduri de selectie a membrilor pentru incheierea unui Acord de colaborare in vederea realizarii Activitatii cadrul I: Infiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, din cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Având intentia de a infiinta un GAL plasat sub responsabilitatea comunitatii locale, conform Ghidului solicitantului, Primaria Municipiului Câmpulung organizeaza selectia de reprezentanti ai societatii civile precum: ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, fundatii, furnizori de serviciisociale in conditiile legii, unitati de cult etc., cu activitate relevanta in comunitate.

 

| Anunt selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-10-17 15:06