Noutati

Anunt de participare licitatie publica
Concurs recrutare SPCLEP
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat impozite si taxe 2019
Anunt recrutare DAS
 Comunicat - impozite si taxe
 actualizat: 2018-03-16 10:04 

 COMUNICAT

 

 • Primaria Municipiului Campulung, aduce la cunostinta contribuabililor ca pana la data de 02.04.2018 se pot achita impozitele si taxele datorate bugetului local aferente primului semestru fara majorari de întarziere.Totodata, reamintim ca, atat contribuabilii persoane fizice cat si contribuabilii persoane juridice care achita integral pana la data de 02.04.2018, debitele aferente anului fiscal 2018, debite provenite din impozite pe cladiri, teren si mijloace de transport, beneficiaza de o bonificatie de 10% pentru plata integrala a impozitelor în conformitate cu prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 2 din data de 05.01.2018. 
  Dupa aceasta data, se calculeaza majorari de intarziere de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna,incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv .

 

 • Incepind cu anul 2018, proprietarii imobilelor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice nerenovate vor plati impozit, scutirea nu se mai acorda, titularilor dreptului de proprietate care nu isi ingrijesc proprietatea .Asadar, proprietarii imobilelelor monument istoric care nu au renovat/reabilitat fatadele acestora conform prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si cele care folosesc cladirea pentru activitati economice, vor plati impozit. 
 • Referitor la solicitarile de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladiri/teren (scutiri şi/sau reduceri) conform legii, respectiv, art.456, alin(1),464(1),469(1) pentru anul 2018:  Persoanele care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2017 a anului fiscal anterior si care sunt depuse pana la data de 31.03.2018 inclusiv, pot beneficia de scutire incepind cu data de 01 ianuarie a anului fiscal.

 

 • Cu privire la impozitul pe cladiri nerezidentiale facem urmatoarele precizari: 
  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani, respectiv 3 ani anteriori anului fiscal de referinţa, se va plati un impozit majorat astfel:
  - pentru persoanele fizice, impozitului pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii cladirii;
  - pentru persoanele juridice, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 7.5% (5% + 2,5% cota aditionala) asupra valorii impozabile a cladirii;
  Rapoartele de evaluare se intocmesc de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare si reflecta valoarea cladirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinta .
  In vederea stabilirii impozitului pe cladiri , rapoartele de evaluare se depun in copie ca anexa la declaratia contribuabilului, pina la primul termen de plata din anul de referinta, respectiv 02.04.2018.


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-01-16 10:23