Noutati

Planul anual de achizitii publice
Eveniment - Asociatia GAL Campulung Muscel
Posada Rock 2019
Situatii financiare 2019
Zilele Municipiului Campulung 2019
 Scrisoare Primar 2019
 actualizat: 2019-02-13 11:46 


             RAPORT DE ACTIVITATE
al primarului pentru anul 2018
 

 

 

Intocmirea si publicarea raportului Primarului Municipiului Campulung privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2018, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.
Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia, conform articolului 63 din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
Actiunile care au fost intreprinse in anul 2018 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, administrarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung, servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara.

 

| Raport de activitate primar pe anul 2018Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-08-23 06:55