Noutati

Planul anual de achizitii publice
Eveniment - Asociatia GAL Campulung Muscel
Posada Rock 2019
Situatii financiare 2019
Zilele Municipiului Campulung 2019
 Anunt de participare licitatie publica deschisa
 actualizat: 2019-02-14 15:56 

ANUNT DE PARTICIPARE

la licitatia publica deschisa cu strigare

 

Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Republicii nr.20-22

 

  1. Denumirea organizatorului licitatiei: Municipiul Campulung, Cod fiscal: 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon: 0248-511034, Fax : 0248-511036, email: campulung@muscel.ro
  2. Procedura aplicata: licitatie publica cu strigare
  3. Obiectul licitatiei “Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Republicii nr.20-22” cu o suprafata S= 8.42 mp
  4. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai mare oferit lei/luna.
  5. Data limita pentru depunerea ofertelor : 14.03.2019, ora 1300. Ofertele se depun la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges, registratura.
  6. Data desfasurarii licitatiei : 14.03.2019, ora 1330. Licitatia se va desfasura la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges.
  7. Documentele de participare/caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-08-23 06:55