Noutati

Anunt de participare la licitatie
Anunt acord de mediu
Anunt concurs recrutare
Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport
Finantari nerambursabile 2019 - Sport (relansare)
 Finantari nerambursabile 2019
 actualizat: 2019-06-12 06:12 

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

 

Autoritatea finantatoare Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr. 127, cod postal 115100, telefon 0248-511034, fax 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2019.
În perioada 13 – 29 mai 2019, Primaria Municipiului Campulung lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambusabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pe anul 2019, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
Acordarea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campulung este reglementata de Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor alocate de la bugetul local al Municipiului Campulung pentru activitati nonprofit de interes local în anul 2019, aprobat prin HCL nr. 40/25.04.2019 si care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Campulung www.primariacampulung.ro , sectiunea „Finantari nerambusabile” sau la sediul primariei. Auntul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2019 a fost publicat în partea a VI-a a Monitorul Oficial nr. 069 din 08.05.2019 sub nr. 27/220.292.
Ghidul se aplica solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii – care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute în Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Campulung.
Din bugetul local al Municipiului Campulung vor fi finantate proiecte de interes public în domeniile tineret, cultura si social.
Cererile de finantare, întocmite conform modelului prevazut în Ghidul solicitantului, împreuna cu celelalte documente solicitate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Campulung, str. Negru Voda nr. 127, Campulung, judet Arges, cod postal 115100.
Durata proiectelor se va încadra în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019, perioada ce va cuprinde si efectuarea platilor finale în cadrul acestor proiecte.
Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Campulung este 29 mai 2019, ora 12.00.
Selectia si evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 30 mai - 14 iunie 2019.
Conform art. 20, alin. (3), motivul accelerarii procedurii de selectie se datoreaza aprobarii tarzii a bugetului national si pe cale de consecinta a bugetului local precum si din necesitatea demararii cat mai repede a proiectelor asociatiilor si fundatiilor care solicita finantare de la bugetul local.
Selectia si evaluarea proiectelor depuse în vederea finantarii nerambursabile se va face de catre comisia de evaluare, lista finala a castigatorilor urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Campulung.
Informatii suplimentare cu privire la procedura de selectie a proiectelor pot fi obtinute la sediul Primariei Municipiului Campulung, Comp. Programe-Prognoze, telefon 0248 511034.

 

Program anual | | Anunt de participare | | Ghid de finantare |
Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | | Anexa 6 |
Anexa 7 | | Anexa 8 | | Anexa 9 | | Anexa 10 | | Anunt selectie proiecte |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-11-20 13:01