Noutati

Comunicat Rectificare Bugetara
Publicatii de casatorie
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Management Spital Municipiul Campulung
PV Sedinte Consiliul Local
 Finantari nerambursabile 2019 - Sport
 actualizat: 2019-06-27 10:06 

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

Autoritatea finantatoare Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr. 127, cod postal 115100, telefon 0248-511034, fax 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro. In perioada 6 iunie – 24 iunie 2019, Primaria Municipiului Campulung lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambusabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pe anul 2019, in baza Ordinului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare.
Acordarea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campulung este reglementata de Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pentru proiecte/programe sportive in anul 2019, aprobat prin HCL nr. 51/30.05.2019 si care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Campulung www.primariacampulung.ro , sectiunea „Finantari nerambusabile” sau la sediul primariei. Auntul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2019 pentru programe/proiecte sportive, a fost publicat in partea a VI-a a Monitorul Oficial nr. 89 din 05.06.2019, fiind inregistrat cu nr. 220711.
Regulamentul se aplica tuturor solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – structuri sportive de drept privat, asociatii sau fundatii constituite conform legii si asociatiile pe ramura de sport judetene care depun proiecte sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publica "Promovarea sportului de performanta" (P1) precum si organizatiile sportive asa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (cluburile sportive de drept public si privat infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale; asociatiile judetene/municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive corespondente; federatiile sportive nationale, directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, ori inspectoratele scolare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; asociatiile sportive scolare si universitare; Federatia Sportului ┼×colar si Federatia Sportului Universitar cu conditia derularii programelor sportive pe raza unitatii administrativ-teritoriale), care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute in Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Campulung.
Cererile de finantare, intocmite conform modelului prevazut in Regulament, impreuna cu celelalte documente solicitate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Campulung, str. Negru Voda nr. 127, Campulung, judet Arges, cod postal 115100.
Durata proiectelor se va incadra in perioada 8 iulie – 31 decembrie 2019 sau in anul competitional 2019-2020, perioada ce va cuprinde si efectuarea platilor finale in cadrul acestor proiecte.
Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Campulung este 24 iunie 2019, ora 10.00.
Selectia si evaluarea proiectelor va avea loc in perioada 24 iunie, ora 12.00 - 26 iunie 2019.
Conform art. 20, alin. (2), motivul accelerarii procedurii de selectie se datoreaza aprobarii tarzii a bugetului national si pe cale de consecinta a bugetului local precum si din necesitatea demararii cat mai repede a proiectelor asociatilor si fundatiilor care solicita finantare de la bugetul local.
Selectia si evaluarea proiectelor depuse in vederea finantarii nerambursabile se va face de catre comisia de evaluare, lista finala a castigatorilor urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Campulung.
Informatii suplimentare cu privire la procedura de selectie a proiectelor pot fi obtinute la sediul Primariei Municipiului Campulung, Comp. Programe-Prognoze, telefon 0248 511034.


| Anunt de participare | | Regulament | | Anexa 1 | | Anexa 2
| Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | | Anexa 6 | | Anexa 7
| Anexa 8 | | Anexa 9 | | Anexa 10 | | Rezultat selectie proiecte |  Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-06-04 14:44