Noutati

Comunicat Rectificare Bugetara
Publicatii de casatorie
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Management Spital Municipiul Campulung
PV Sedinte Consiliul Local
 Finantari nerambursabile 2019 - Social si Tineret
 actualizat: 2019-06-27 11:07 

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

 

Autoritatea finantatoare Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr. 127, cod postal 115100, telefon 0248-511034, fax 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro , face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2019. In perioada 7 – 24 iunie 2019, Primaria Municipiului Campulung lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambusabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pe anul 2019, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, pentru domeniile tineret si social.
Acordarea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campulung este reglementata de Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor alocate de la bugetul local al Municipiului Campulung pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2019, aprobat prin HCL nr. 40/25.04.2019 si care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Campulung www.primariacampulung.ro , sectiunea „Finantari nerambusabile” sau la sediul primariei.
Ghidul se aplica solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii – care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute in Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Campulung.
Din bugetul local al Municipiului Campulung vor fi finantate proiecte de interes public in domeniile tineret si social.
Cererile de finantare, intocmite conform modelului prevazut in Ghidul solicitantului, impreuna cu celelalte documente solicitate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Campulung, str. Negru Voda nr. 127, Campulung, judet Arges, cod postal 115100.
Durata proiectelor se va incadra in perioada 15 iulie – 31 decembrie 2019, perioada ce va cuprinde si efectuarea platilor finale in cadrul acestor proiecte.
Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Campulung este 24 iunie 2019, ora 12.00.
Selectia si evaluarea proiectelor va avea loc in perioada 25 iunie - 27 iunie 2019.
Conform art. 20, alin. (2), motivul accelerarii procedurii de selectie se datoreaza relansarii anuntului de selectie deoarece la primul apel a fost si pe cale de consecinta a bugetului local precum si din necesitatea demararii cat mai repede a proiectelor asociatiilor si fundatiilor care solicita finantare de la bugetul local.
Selectia si evaluarea proiectelor depuse in vederea finantarii nerambursabile se va face de catre comisia de evaluare, lista finala a castigatorilor urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Campulung.
Informatii suplimentare cu privire la procedura de selectie a proiectelor pot fi obtinute la sediul Primariei Municipiului Campulung, Comp. Programe-Prognoze, telefon 0248 511034.

 

Program anual | | Anunt de participare | | Ghid de finantare |
Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | | Anexa 6 |
Anexa 7 | | Anexa 8 | | Anexa 9 | | Anexa 10 | | Rezultat selectie proiecteContact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-06-04 14:44