Noutati

Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Management Spital Municipiul Campulung
PV Sedinte Consiliul Local
Amenzi, somatii, titluri executorii
Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
 Anunt POCU - Selectie organizator tabere scolare
 actualizat: 2019-07-15 06:15 

 

ANUNT
Privind selectia unui organizator de tabere scolare pentru elevi

 

 

În cadrul proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450, MUNICIPIUL CAMPULUNG anunta selectia unui organizator de tabere scolare în vederea participarii elevilor înscrisi în grupul tinta în cadrul subactivitatii 1.2- Furnizarea de servicii de tip ┼×coala dupa ┼×coala copiilor din ciclul primar, aferenta proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450.
În acest scop, organizatorii interesati vor depune la sediul Primariei Municipiului Campulung pana la data de 05.07.2019 , ora 10.00 documentatia în concordanta cu cerintele caietului de sarcini si procedura de selectie.
Sursa de finantare: Fondul Social European (FSE), conform Contract POCU/20/4.2/103450 încheiat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectiv specific: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.
Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPULUNG , cu sediul în: Municipiul Campulung, str. Negru Voda nr.127, judetul Arges, cod postal 115100, telefon 0248511034, fax 0248511036, adresa de mail: campulung@muscel.ro

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Investitii – Achizitii, telefon 0248 510410, e-mail: investitii_pmc@yahoo.com, pana la data de 02.07.2019.

 

| Anunt de selectie | | Caiet de sarcini | | Procedura de selectie | | Anunt candidati admisi |
| Comunicat rezultat final selectie

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-05-28 10:29