Noutati

Primar
Viceprimar
Anunt consultare PMUD
Anunt mediu - SC Gladiola SRL
Comunicat - Deseuri
 Anunt de participare - concesionare
 actualizat: 2019-10-08 11:49 

 


ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ
pentru concesionare

 

  • Imobil situat în Municipiul Campulung, strada Marasti, nr. 19B, județul Arges

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 
115100, Campulung Muscel, judeţul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Imobilul care face obiectul concesionarii este situat în Municipiul Campulung, strada Marasti, nr. 19B, județul Arges, fiind compus din suprafața de 1.425 mp teren cu construcții si construcție (cunoscuta sub numele de centrala termica fluidizare) cu suprafața construita de 148 mp, imobil înscris în cartea funciara nr. 85895 a Municipiului Campulung. 
Imobilul aparține domeniului privat al Municipiului Campulung si este liber de sarcini.


3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii-achizitii. Costul documentatiei este de 50 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 24.10.2019

4. Informatii privind ofertele:

a) Data limita pentru depunerea ofertelor : 07.11.2019, ora 1300 .
b) Adresa unde se depun ofertele : Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judeţul 
Argeş, registratura.
c) Ofertele se depun in 1 ex . Original

5. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 07.11.2019, ora 13 30 , Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr. 127, judeţul Argeş

6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun, in termen de 10 zile

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 04.10.2019Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-10-29 12:49