Noutati

Decizii de impunere
Dosare de insolvabilitate
Amenzi, somatii, titluri executorii
Notificari
Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic
 Anunt de participare - concesionare (2)
 actualizat: 2019-10-08 11:57 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

 

  • Teren intravilan categoria de folosinta curti constructii în suprafata de 285 mp - situat în Campulung, str. George Toparceanu, judetul Arges

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 
115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Terenul care face obiectul concesionarii este situat în Municipiul Campulung, strada George Toparceanu, judetul Arges, are suprafata de 285 mp, este în domeniului privat al Municipiului Campulung, si este liber de sarcini. 
Terenul este situat în domeniul public, în zona periferica, zona C, nu sunt restrictii din punct de vedere urbanistic si al accesului auto, iar terenul beneficiaza de utilitati (apa, energie electrica, telefonie).

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii-achizitii. Costul documentatiei este de 50 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 24.10.2019

4. Informatii privind ofertele:

a) Data limita pentru depunerea ofertelor : 07.11.2019, ora 930 .
b) Adresa unde se depun ofertele : Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul 
Arges, registratura.
c) Ofertele se depun in 1 ex . Original

5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor : 07.11.2019, ora 1000 , Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges

6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun, in termen de 10 zile

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 04.10.2019Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-06-18 10:23