Noutati

Impozite si taxe - informatii generale
Anunt - Achizitie servicii spalatorie auto
Anunt dezbateri publice PUG
Comunicat Impozite si Taxe - Termene de plata
Planul anual de achizitii publice
 Comunicat - Facilitati Fiscale
 actualizat: 2019-10-18 06:59 

 

COMUNICAT

 

Dorim sa va informam ca, in conformitate cu prevederile art.32 din Ordonanta nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare, s-a initiat si aprobat prin H.C.L.89/26.09.2019 procedura de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al Municipiului Campulung(impozite,taxe, redevente si chirii) .
Pentru a beneficia de anularea unor obligatii bugetare accesorii, aferente obligatiilor principale la data de 31.12.2018, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

  1. toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  2. sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  3. debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal local;
  4. debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 15 decembric 2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege:

  • obligatii bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;
  • diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;
  • diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a unei inspectii fiscale finalizata pana la data depunerii cererii si care priveste creante bugetare stabilite pana la data de 31 decembrie 2018 ;
  • alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

  • obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  • obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.


Pentru a beneficia de scutire, solicitantii vor depune o cerere de anulare accesorii pina cel tarziu la data de 15 decembrie 2019, dar numai dupa clarificarea situatiei fiscale, respectiv ultima declaratia fiscala sa corespunda cu situatia faptica si scriptica actuala.
Cererea privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizata in termen legal de catre inspectorii din cadrul Serviciul Administrare Venituri.
Cererea de scutire se va depune la Registratura institutiei, numai dupa verificarea si vizarea de catre inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, pe adresa de e-mail : venituri_campulung@ag-adm.ro, sau la telefon 0248/511034 int. 120,121,122.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-01-18 10:13