Noutati

Concurs recrutare - Municipiul Campulung
Comunicat
Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
PV Sedinte Consiliul Local
Convocari Consiliul Local
 Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport
 actualizat: 2019-11-28 09:58 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

SERVICIU TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : investitii_pmc@yahoo.com , persoana de contact ing. Liviu-Daniel Popescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Transport public de calatori pe teritoriul administrativ al municipiului Campulung pe urmatoarele trasee:

  • Traseul 1 Visoi –Piata-Colegiul Carol; 
  • Traseul 2 Grui – Piata – Colegiul Carol; 
  • Traseul 3 Piata – Marcus; 
  • Traseul 4 Piata – Valea Romanestilor.

Transportul public de calatori pe traseele enumerate mai sus se va efectua conform prevederilor din caietul de sarcini, în conditii de calitate, siguranta, regularitate si eficienta.

 

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment Transport public local. Costul documentatiei este de 20 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 12.12.2019

 

4. Informatii privind ofertele: 
a) Data limita pentru depunerea ofertelor : 20.12.2019, ora 10:00 .
b) Adresa unde se depun ofertele : Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul 
Arges, registratura.
c) Ofertele se depun în 1 ex . Original

 

5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor : 20.12.2019, ora 11:00 , Primaria Municipiului Campulung, str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges.6 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun, în termen de 10 zile

 

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicarii : 27.11.2019

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-03-27 10:23