Noutati

Buget Participativ
Cmunicat - Dezinfectie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat
 Secretar - Deschiderea procedurii succesorale
 actualizat: 2020-01-22 07:17 

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea ”Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale” - Anexa nr. 24 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale

  • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2052 bis/1528/2006 – conform tipizat; (varianta Word, varianta PDF)
  • Certificat de deces pentru persoana decedata dupa care se face succesiunea;
  • Certificat de atestare fiscala – original, eliberat de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice din cadrul Primariei Municipiului Câmpulung (camera 24) sau de unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla amplasat imobilul / imobilele, dupa caz, pe numele defunctului;
  • Certificat de nastere si de casatorie pentru sotia supravietuitoare/sotul supravietuitor, sau sentinta judecatoreasca prin care s-a pronuntat desfacerea casatoriei (divortul) în cazul în care acestia se recasatoresc;
  • Certificat de nastere si de casatorie (în cazul schimbarii numelui) pentru mostenitori;
  • Actul de identitate pentru toti mostenitorii;
  • Titlul de proprietate în situatia în care obiectul succesiunii se refera la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
  • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor detinute de persoana decedata dupa care urmeaza a se dezbate succesiunea (contract vânzare - cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de împrumut si adeverinta de achitare integral, testament etc.)
  • Declaratie pe propria raspundere – conform model (varianta Word, varianta PDF)

Cererea pentru eliberarea Anexei nr. 24 însotita de toate documentele justificative se depun la registratura institutiei. Actele doveditoare se prezinta si în original.
Verificarea documentelor si eliberarea Anexei nr. 24 se realizeaza în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

 


NOTÄ‚ :


Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 se elibereaza o singura data la cererea mostenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
Persoana îndreptatita sa solicite eliberarea Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisa ca are vocatie succesorala (este una din prezumtivii mostenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfasoara exclusiv în fata notarului public competent sau a instantei judecatoresti în a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu defunctul.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 nu atesta calitatea de mostenitor si nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile detinute de defunct.
Documentele se depun personal, de catre unul din prezumtivii mostenitori sau prin împuternicit, cu procura notariala.
De asemenea, solicitantul (persoana îndreptatita) va complete o declaratie pe propria raspundere conform modelului anexat.
 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-04-01 19:20