Noutati

Buget Participativ
Cmunicat - Dezinfectie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat
 Anunt selectie parteneri - POCA 2014 -2020
 actualizat: 2020-01-28 13:40 

ANUNT SELECTIE PARTENERI
IN CADRUL CERERII DE PROIECT POCA/661/2/1
(CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvotate)

Axa prioritară 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala
ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

UAT Municipiului Câmpulung, judeţ Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener (instituție de învățământ superior acreditată) pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

| Document oficial | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4
| Declaratie de eligibilitate | | Declaratie pe propria raspundere | | Anunt final |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-04-01 19:20