Noutati

Buget Participativ
Cmunicat - Dezinfectie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat
 Proiect buget local 2020
 actualizat: 2020-02-10 15:20 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetatenilor Municipiului Campulung, PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG PE ANUL 2020.
Proiectul afişat conţine sumele estimate a face parte din bugetul anului 2020, pe clasificaţia funcţională, și, în forma în care va fi supus aprobării, va cuprinde și sumele care urmează a mai fi repartizate potrivit prevederilor art. 4, lit. b) şi e) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 6 ianuarie 2020, precum și alte surse.
Locuitorii Municipiului Câmpulung pot depune propuneri în scris cu privire la proiectul de buget pe anul 2020 la sediul instituției din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș - registratură, până la data de 13.02.2020, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020”.
În vederea acceptării sau respingerii propunerilor depuse la proiectul de buget, acestea vor fi analizate de Consiliul local, in prezenta persoanelor interesate, la o data ce va fi stabilita ulterior.
Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr. 5 / 06.01.2020.

 

 

Primaria Municipiului Campulung, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

  • Prezentarea proiectului de buget al Municipiului Campulung pe anul 2020.

Prezentarea va avea loc în data de 13.02.2020, ora 13:00, în Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.
Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, în data de 30.01.2020.
La sedinta publica sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.
 

| Anunt buget |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-04-01 19:20