Noutati

Buget Participativ
Cmunicat - Dezinfectie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat
 Comunicat - Impozite si taxe
 actualizat: 2020-02-05 13:22 

 

COMUNICAT

 

Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind noul cod fiscal in vigoare de la 01 ianuarie 2016, va reamintim urmatoarele :

Persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2019, au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2020 inclusiv;

In categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale.
Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial.
Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, un magazin, o fabrică, o clădire unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, o şcoală, un hotel , etc.
Clădirile rezidenţiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii şi care nu sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice.
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se stabilesc în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului, şi se calculează în conformitate cu prevederile art. 457 - 460 din Codul fiscal.
Pentru stabilirea impozitului pe clădiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice şi juridice, contribuabilul depune la organul fiscal local o declaraţie la care anexează un raport de evaluare.
Valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, în situaţia în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor fizice, respectiv în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, în cazul persoanelor juridice.
Impozitul pe clădiri este anual, se datorează începând cu data de 1 ianuarie si se determină conform situaţiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-04-01 19:20