Noutati

Comunicat curatenie
Comunicat gunoi menajer
Casa de Cultura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare Arhitect Sef
 Directia Economica si Fiscala
 actualizat: 2009-01-19 12:53 

   Direcția Economic? și Fiscal? asigur? finanțarea activit?ților Prim?riei, a aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, a instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local, a lucr?rilor de investiții publice, precum și valorificarea în condițiile legii a patrimoniului public și privat al municipiului, întocmirea și executarea bugetului local. 
   Direcția Economic? și Fiscal? este condus? de un director economic subordonat direct Primarului și are în subordine:
Serviciul Buget – Contabilitate – care organizeaz? și asigur?:

  • urm?rirea execuției bugetare;
  • întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
  • asigur? centralizarea și verificarea d?rilor de seam? a instituțiilor finanțate din bugetul local precum și întocmirea d?rii de seam? proprii; 
  • întocmește deschideri de credite și dispoziții bugetare pentru toate activit?țile cuprinse în bugetul local, etc.;

Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice și Juridice – care:

  • organizeaz?, îndrum? și controleaz? acțiunea de urm?rire, încasare și control a impozitelor și taxelor de la persoane fizice și juridice;
  • constat? și stabilește categoriile de impozite și taxe directe și indirecte datorate de persoanele fizice și agenții economici;
  • gestioneaz? toate documentele referitoare la impunerea fiec?rui contribuabil, regrupate într-un dosar fiscal unic, etc.

Fiecare serviciu este condus de un șef subordonat directorului Direcției Economice și Fiscale.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-09-19 10:32