Noutati

Comunicat curatenie
Comunicat gunoi menajer
Casa de Cultura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare Arhitect Sef
 Serviciul Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului
 actualizat: 2009-01-19 12:52 

   Serviciul Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului este condus e un șef de serviciu care se subordoneaz? viceprimarului și asigur? în principiu: dezvoltarea urbanistic? a municipiului Cîmpulung, amenajarea teritoriului potrivit strategiei aprobate, cu respectarea planurilor urbanistice și a documentațiilor aferente, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, implementarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu, etc.
   Are în subordine dou? compartimente:

Compartiment urbanism, control în constructii, amenajarea teritoriului este deservit de cinci persoane și are ca principale atributii:

 • Eliberarea de certificate de urbanism și autorizatii de constructie;
 • Eliberarea de certificate de urbanism și autorizatii de constructie racorduri utilit?ți;
 • Urm?rirea execut?rii lucr?rilor în construcții – disciplina în construcții;
 • Lucr?ri de reparații imobile aparținând Consiliului Local;
 • Probleme de mediu;
 • Întocmirea documentațiilor pentru hot?râri ale Consiliului Local;
 • Eliberare autorizații ocupare domeniu public pe perioada limitata (cu ocazia diverselor evenimente)

Compartiment transport public local este deservit de 2 persoane și are printre atributii:

 • Eliberarea de autorizații de de taxi;
 • Autorizarea transportului public de local de persoane în regim de maxi-taxi;
 • Înregistrarea, radierea și ținerea evidenței mopedelor, mașinilor și utilajelor autopropulsate utilizate în lucr?ri de construcții, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatricul?rii, precum și vehiculelor cu tracțiune animal?, pentru care, conform prevederilor legale în vigoare nu exist? obligația înmatricul?rii. 
   


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-09-19 10:32