Noutati

Decizii de impunere
Dosare de insolvabilitate
Amenzi, somatii, titluri executorii
Notificari
Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic
 Anunt - Impozite si taxe 2021
 actualizat: 2020-07-10 08:47 

 

ANUNT

 

In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, astazi 10.07.2020, se aduce la cunostiinta publica anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:

  1. Proiectul de hotarare pentru stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.

Proiectul de act normativ mentionat, insotit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Campulung, inregistrat sub nr.15345 si Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 15346 si anexele 1-17, poate fi consultat la sediul UAT Campulung din strda Negru Voda nr.127 si pe site-ul nostru www.primariacampulung.ro.
Precizam ca, in conformitate cu prevederile codului fiscal, impozitele si taxele locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.
Pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice si al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (http://www.mdrap.ro/administratie/politici-fiscale) este postat comunicatul Institutului Naţional de Statistică din care rezultă că rata inflaţiei pentru anul 2019 este 3.8%.
Persoanele fizice si juridice interesate, pot transmite in scris , pina in data de 24.07.2020 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotarare sus- mentionat , al carui continut il dam publicitatii.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind Proiectul de act normativ, se vor depune la registratura Institutiei sau pe adresa de email a institutiei, campulung@muscel.ro, cu mentiunea,, Recomandare la proiectul de act normativ”.

 

| Proiect Impozite si Taxe 2021 |
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-06-18 10:23