Noutati

Decizii de impunere
Dosare de insolvabilitate
Amenzi, somatii, titluri executorii
Notificari
Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic
 Comunicat DAS - Masti de protectie
 actualizat: 2020-09-10 10:42 

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 11.09.2020, va începe distribuirea măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate, conform OUG nr. 78/2020:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;(VMG)
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (ASF)
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare persoană va primi un număr de 50 de măşti de protecţie.
Programul de distribuire va fi următorul:

  • VINERI-11.09.2020, intervalul orar: 09:00–12:00, beneficiarii categoriilor a) şi b);
  • LUNI - 14.09.2020, intervalul orar: 09:00 – 12:00, beneficiarii categoriei c);
  • MARŢI – 15.09.2020, intervalul orar: 09:00 – 12:00, beneficiarii categoriei d)

Loc de distribuire:
Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.

Pentru a putea ridica măștile, beneficiarii vor prezenta următoarele documente: carte de identitate/buletinul/carte de identitate provizorie.
În cazul persoanelor nedeplasabile, măștile pot fi ridicate de către un însoțitor/reprezentant, în baza actului de identitate în original împreună cu adeverința medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ,,nedeplasabil’’.

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-06-18 10:23