Noutati

Concurs recrutare Municipiul Campulung (2)
Concurs recrutare Municipiul Campulung (3)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Finantari nerambursabile 2021 - Sport
 Anunt - PUZ BIOFUCT
 actualizat: 2021-07-30 13:40 

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 05.08.2021, ora 14,00 în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN – ÎNFIINȚARE UNITATE DE PROCESARE FRUCTE

Amplasament: Câmpulung, strada TÂRGOVIȘTEI, punct Fârțana – Borogani și Fârțana, județul Argeş
Beneficiar: S.C. BIOFRUCT AG COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Proiectant: S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L. – Urb. Arh. Mariana Dascălu

 

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 14, parter, în perioada 20.07.2021 – 04.08.2021, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 04.08.2021.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

 

 | Memoriu prezentare | | Plansa 01 | | Plansa 02 | | Plansa 03 | | Plansa 04 | | PV incheiere etapa I |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-22 13:18