Noutati

Concurs recrutare Municipiul Campulung (2)
Concurs recrutare Municipiul Campulung (3)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Finantari nerambursabile 2021 - Sport
 Comunicat - Taxi 2020
 actualizat: 2020-01-09 07:54 

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, in perioada 13.01.2020 – 31.01.2020, au obligatia depunerii documentelor in vederea reautorizarii.

Documentele necesare:
a) Cerere de preschimbare a autorizatiilor taxi vizata la Serviciul Impozite si Taxe al Primariei Campulung (Cam. 30);
b) Certificatul de inregistrare ca transportator si Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comertului Arges;
c) Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Arges;
d) Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport in regim de taxi pentru transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;
e) certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto si, dupa caz, ale managerului de transport in regim de taxi, din care sa rezulte ca aceasta nu a fost condamnata pentru: infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind traficul si consumul de droguri, infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale, infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, infractiuni contra patrimoniului;
f) Autorizatia de transport public de persoane in regim de taxi;
g) Cartea de identitate a autovehiculului;
h) Certificatul de inmatriculare al autovehiculului cu inspectia tehnica periodica valabila;
i) Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
j) Buletin verificare metrologica;
k) Contractul de leasing (daca este cazul);
l) Asigurare calatori si bagajele acestora;
m) Asigurare de raspundere civila auto;
n) Contract prestari servicii de dispecerat taxi;
o) Pentru soferii angajati: Contract individual de munca cu numarul din REVISAL, Certificat de atestare profesionala a conducatorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
p) Adeverinta eliberata de Directia Generala a Finantelor Publice Arges din care sa reiasa ca nu a avut activitatea suspendata in anul 2019 si nu exista o astfel de solutionare in curs;
q) Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

 

Documentele vor fi prezentate intr-un dosar de incopciat, din carton, sau intr-un dosar de PVC cu perforatii, zilnic, intre orele 830 - 1400 , stampilate si semnate pentru conformitate.
În caz de neconcordanta intre documentele prezentate precum si lipsa unui document din cele solicitate, sau in cazul in care documentele prezentate nu sunt in termenele de valabilitate precizate in lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se suspenda conform legii.
Dupa data limita stabilita pentru depunerea documentelor, autorizatiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, acestea vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale. 
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Autorizari si Autorizatii de Functionare (Cam 14).

 

Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ | 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-22 13:18