Noutati

Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
Anunt redeschidere bazin de inot
 Anunt - Contractare proiect
 actualizat: 2021-07-20 07:42 

 

ANUNȚ


Denumire contract: Reabilitare interioara Primarie
Data limita depunere oferta: 14.07.2021 ora 11:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Cod si denumire CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (Rev.2)
Valoare estimata: 94.000 RON

 

Descriere contract:
Cladirea Primariei din Municipiul Campulung, dateaza din anul 1934 si este situata pe str. Negru Voda nr.127, Campulung, judetul Arges.
Cladirea este un monument istoric de interes local, fiind inscris in lista monumentelor istorice publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.113 bis/15.II.2016, la pozitia nr.346 si are cod LMI: AG-II-m-13556.

 

Lucrările de igienizare, constau in reparații locale pereti, zugrăveli interioare, vopsitorii pereti si tamplarie interioara, raschetare si paluxare parchet, inlocuire geamuri sparte, inlocuire gresie, faianta si obiecte sanitare in grupurile sanitare.
Asadar, masurile de ordin tehnic care se impun pentru remedierea numeroaselor degradari sunt:

  • desfacerea in zonele afectate a straturilor de zugraveala;
  • reconditionare/lacuire usi si ferestre lemn;
  • inlocuire geamuri sparte;
  • desfacerea in zonele afectate a tencuielilor, tratarea suprafetelor impotriva umezelii si refacerea acestora;
  • aplicarea straturilor de finisaj la peretii si tavane, amorsa si zugraveli lavabile interioare;
  • raschetare/paluxare parchet;
  • inlocuirea placajelor din gresie ceramica si faianta, in spatiul grupurilor sanitare;
  • inlocuirea unor componente ale instalatiei electrice interioare;
  • inlocuirea corpuri sanitare, revizuirea unor parti din trasee si coloane (dupa caz);

Ofertantii vor avea in vedere vizitarea amplasamentului, pentru dimensionarea exacta si corecta a operatiunilor care deservesc executia lucrarilor.

 

Condiții referitoare la contract:
Durata de execuție a lucrărilor este de 30 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Perioada de garanție al lucrărilor este de minim 36 luni de la data recepționării lucrărilor.Garanția de bună execuție este de 10% din val fără TVA a contractului și se poate constitui în oricare din formele de la art. 40, alin. (1)/(9) din H.G.395/2016.

 

Condiții de participare:
Se solicită ofertantului sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani lucrari similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, Ofertantul castigator va prezenta certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora,cu privire la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul de stat și la bugetul local, certificatul constatator emis de ONRC Ofertantul trebuie sa aiba obiectul de activitate in domeniul lucrarilor de constructii..

 

Criterii de atribuire:
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut exprimat in lei fără TVA In caz de egalitate se vor solicita noi oferte financiare in plic inchis
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei, finalizarea achizitiei realizandu-se in SICAP..

 

Informații suplimentare:
Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Pentru alte informatii vă puteti adresa la Compartiment Investitii si Implementare Contracte, tel 0248510410, sau prin e-mail achizitii.publice@primaracampulung.ro. Eventualele informatii suplimentare sau nelămuriri pot fi cerute/solutionate la datele de contact furnizate in prezentul anunt. Amplasamentul poare fi vizitat la sediul Primaria Campulung, jud Arges, din strada Negru Voda, nr.127, in zilele lucratoare de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00 - 15.00.
Limba de redactare a ofertei: română. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune în plic sigilat și ștampilat
Termenul limita primire oferte 14.07.2021 ora 11.15. Ofertele vor fi depuse la Registratura Primaria Campulung, Jud Arges, str Negru Voda nr. 127 Solicitari de clarificari prin e-mail achizitii.publice@primariacampulung.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 09.07.2021 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.

 

Documentatie | | Proces verbal |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-07-30 14:38