Noutati

Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Comunicat Eveniment Muzeu
Anunt - Concurs de proiecte - Casa de cultura
Suspendare audiente
Anunt public consultare regulamente urbanism
 Finantari nerambursabile 2021 - Sport
 actualizat: 2021-09-20 19:19 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE


În perioada 1 – 17 septembrie 2021, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021, în baza Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2021, aprobat prin HCL nr. 116/23.08.2021 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung www.primariacampulung.ro , secţiunea „Finanţări nerambusabile” sau la sediul primăriei. Suma alocată de la bugetul local pentru finanţarea proiectelor şi programelor sportive este de 200.000 lei.

Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2021 pentru programe/proiecte sportive, a fost publicat în partea a Vl-a a Monitorul Oficial nr. 168 din 01.09.2021, fiind înregistrat cu nr. 234674.
Regulamentul se aplică tuturor solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - structuri sportive de drept privat, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene care depun proiecte sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă" (P1) precum şi organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art 18A1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare (cluburile sportive de drept public şi privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale; asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; asociaţiile sportive şcolare şi universitare; Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar cu condiţia derulării programelor sportive pe raza unităţii administrativ-teritoriale), care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpulung.

Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2021, aprobat prin HCL nr. 116/23.08.2021 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung www.primariacampulung.ro , secţiunea „Finanţări nerambusabile” sau la sediul primăriei, împreună cu celelalte documente solicitate se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, judeţ Argeş, cod poştal 115100 sau vor fi transmise electronic pe adresa primarie@primariacampulung.ro .

Durata proiectelor se va încadra în anul calendaristic 2021 sau în anul competiţional 2021-2022, perioadă ce va cuprinde şi efectuarea plăţilor finale în cadrul acestor proiecte.
Autoritatea finanţatoare Municipiul Câmpulung reduce termenul de depunere a proiectelor de la 30 de zile la 15 zile conform art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005. Motivaţia reducerii termenului de depunere a solicitărilor este prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalităţii în cazul în care aceste activităţi de interes comunitar nu ar demara sau nu s-ar desfăşura în anul curent.

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanţi se poate face până la data de 10.09.2021 inclusiv, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro .
Răspunsurile la clarificările solicitate de aplicanţi se vor publica în termen de maxim 2 zile lucrătoare, pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung: www.primariacampulung.ro.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung este 17 septembrie 2021, ora 10.00.
Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 17septembrie, ora 11.00 - 20 septembrie 2021.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând să fie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.
Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, Comp. Programe, Fonduri Europene, telefon 0248 511034.
 

| Anunt de participare | | Regulament | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | | Anexa 6 |
| Anexa 7 | | Anexa 8 | | Anexa 9 | | Anexa 10 | | Programul anual al finantarilor nerambursabile |
Rezultat selectie proiecte programe sport  | Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-10-22 17:09