Noutati

Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Comunicat Eveniment Muzeu
Anunt - Concurs de proiecte - Casa de cultura
Suspendare audiente
Anunt public consultare regulamente urbanism
 Dezbatere taxe si impozite 2022
 actualizat: 2021-09-27 15:09 


ANUNT


In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se supune dezbatarii publice proiectul de hotarare cu privire la aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2022.
Proiectul de act normativ mentionat, insotit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Campulung, inregistrat sub nr. 27693 / 16.09.2021 si Raportul de specialitate al Directiei economice si fiscale - Serviciul de Administrare Venituri inregistrat sub nr. 27694 / 16.09.2021, impreuna cu anexele nr. 1-17, poate fi consultat la sediul UAT Campulung din strada Negru Voda nr. 127 si pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro.
La proiectul de hotarare, persoanele fizice si juridice interesate, pot transmite si depune in scris, pana la data de 12.10.2021, propuneri, sugestii sau opinii, direct la registratura institutiei sau pe adresa de email a primariei primarie@primariacampulung.ro cu mentiunea ,,Propuneri, sugestii, recomandari la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022”.

 

| Proiecte de hotarare | | Referat de aprobare | | Raport de specialitate

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-10-22 17:09