Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Noutati

Municipiul Campulung - Concurs recrutare 2023
Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Proiect Buget Local 2023
Comunicat COD ROSU - Viscol

Istorici in Muscel

 

  • C. D. Aricescu (1823 - 1886). Istoric si poet revolutionar nãscut la Câmpulung. Urmeazã Colegiul Sf. Sava din Bucuresti si activeazã în mai multe domenii: inginer de poduri, revizor scolar, avocat s. a. Publicã prima monografie "Istoria Câmpulungului" (1855) si alte lucrãri istorice. A scris versuri, piese de teatru si un roman. Înfiinteazã primul teatru la Câmpulung (1846).
  • Ion Hurdubetiu (1909 - 1995). S-a nãscut în judetul Sibiu, urmeazã Facultatea de istorie din Bucuresti si studiazã în stãinãtate. Dupã mai multe peregrinãri se stabileste la Câmpulung profesor de istorie. Are activitate laborioasã în domeniul istoriei, publicã numeroase lucrãri, fiind preocupat si de istoria Câmpulungului.
  • Flaminiu Mârtzu (1913 - 1990). Doctor în istoria dreptului, s-a nãscut la Focsani, descendent prin mamã din familia Negulici. A studiat la Bucuresti si s-a dedicat cercetãrilor arheologice specializându-se în istoria veche si medievalã. S-a stabilit în Câmpulung în jurul anului 1950. A efectuat sãpãturi în oras, la Cetãteni si la Leresti. Cercetãri în numismaticã, numeroase comunicãri în publicatii de istorie, coautor la monografia "Câmpulung Muscel ieri si azi" ?. a.
  • C. Rãdulescu - Codin (1875 - 1926). S-a nãscut la Belesi-Negresti si a absolvit Scoala Normalã "Carol I" din Câmpulung, dupã care devine învãtãtor la Priboieni - Muscel. Dotat cu o rarã putere de muncã, adunã si publicã un mare volum de date în culegeri de folclor si monografii isorice ("Cãmpulungul Muscelului - istoric si legendar", "Dragoslavele", s. a.)
  • Ioan Rãutescu (1892 - 1974). Preot în satul natal Dragoslavele; s-a dedicat din tinerete studiului documentelor din biblioteci si arhive particulare legate în special de istoria unor localitãti din Muscel, publicând mai multe monografii ("Câmpulung Muscel", "Dragoslavele", "Mãnãstirea Aninoasa") si studii în publicatii istorice.
  • Dumitru Bãjan (1871, Rucãr - 1957). Cercetãtor istoric si paleograf. S-a dedicat sudierii trecutului istoric al comunei natale. Publicã mai multe lucrãri, altele i-au rãmas în manuscris.
  • Ion Chelcea (1902, Boteni - 1991).Profesor, etnograf, muzeografsi si folclorist erudit. A publicat studii de specialitate si a contribuit la organizarea mai multor muzee din tarã.
  • Auricã Smaranda (n. 1926, Câmpulung). Pasionat cercetãtor al istoriei medalistice, numismatice si sigiliografice românesti. Secretar al Societãtii Numismatice Române, autor a numeroase lucrãri în domeniu.
  • Ion Sucu (1902 Mãtãu - 1988).Distins paleograf, istoric si geograf. Activeazã în Directia Arhivelor Statului, publicã numeroase studii, scrie "Monografia comunei Mioarele".

   Alti istorici:
Spiridon Cristocea, Nicolae Deleanu, Constantin Dinu, Teodor Mavrodin, Naum Râmniceanu, Constantin Tãmas, Stefan Trâmbaciu s. a.


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2023-01-27 08:51