Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Noutati

Municipiul Campulung - Concurs recrutare 2023
Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Proiect Buget Local 2023
Comunicat COD ROSU - Viscol

Dascali in Campulung

 

 • Dimitrie Baciu, (1883 - 1946). Profesor de limba francezã nãscut la Voinesti – Muscel. A absolvit facultatea de litere din Bucuresti (latinã si francezã) si cursuri de perfectionare la Paris. Din 1910 functioneazã la liceul Dinicu Golescu - Câmpulung ca profesor si director. Pedagog pasionat, s-a dedicat si scrierii a numeroase studii referitoare la organizarea învãtãmântului, pedagogie, lucrãri de profundã analizã socialã.
 • Alexandru Bãrcãcilã, (1877 - 1968). Profesor de limba latinã si istorie si foarte bun arheolog. S-a nãscut la Câmpulung, studiazã la universitatea din Bucuresti unde a urmat filologia clasicã si istoria. A fost numit la Gimnaziul Dinicu Golescu, iar dupã primul rãzboi mondial se aflã la Turnu Severin unde s-a dedicat cercetãrii vietii antice romane.
 • Alexandru Bera, (1908 - 1970). Distins profesor de stiinte naturale, stabilit la Câmpulung venind din Ardeal, în anul 1920. A absolvit facultatea de stiinte naturale din Bucuresti si se dedicã cu pasine geologiei, paleontologiei si seismologiei. A pus bazele mai multor muzee de stiinte naturale, înfiinteazã si conduce statia seismicã de la Liceul Dinicu Golescu din Câmpulung.
 • Ion Gh. Marinescu, (1879 - 1954). Figurã proeminentã a învãtãmântului muscelean, profesor si de mai multe ori director al Scolii Normale din Câmpulung. S-a nãscut în comuna Drãghici – Muscel si a frecventat cursurile facultatii de stiinte naturale, apoi dreptul si economia politicã. Prin devotament si capacitate organizatoricã a ridicat prestigiul Scolii Normale Carol I. A contribuit la îmbunãtãtirea programelor scolare, a publicat o vastã monografie a Scolii Normale si numeroase studii de pedagogie.
 • Alexandru Musatescu, (1869 - 1956). Face parte din pleiada profesorilor valorosi ai învãtãmântului din Câmpulung. S-a nãscut la Mãtãu (Mioarele), a fãcut Seminarul, apoi Facultatea de litere a Universitãtii Bucuresti. În 1895 este numit profesor de limba latinã si greacã la Gimnaziul din Câmpulung, apoi director al gimnaziului. Ulterior a fost profesor la Scoala Normalã. Între 1905 si 1911 a fost de douã ori primar, coordonând numeroase lucrãri edilitare.
 • Demetru Nitzulescu, (1869 - 1973). A fost un devotat profesor de geografie, desi a urmat Facultatea de litere si a luat licenta în istorie. S-a nãscut în judetul Ialomita si s-a stabilit în Câmpulung în anul 1915. A predat la Liceul "Dinicu Golescu" geografia, îndeplinind si functia de director. Este autor de manuale de geografie si a fãcut numeroase comunicãri stiintifice.
 • Gheorghe Pârnutã, (n. 1915). Dascãl apreciat, autor a numeroase lucrãri cu caracter istoric si pedagogic, nãscut la Rucãr. Urmeazã cursurile Facultãtii de litere si filozofie din Bucuresti si activeazã ca profesor în învãtãmântul de toate gradele. A publicat mai multe lucrãri care evocau trecutul istoric al zonei Muscel, istoria învãtãmântului, studii, articole.
 • Ion Popescu - Argesel (n. 1935). Profesor universitar, geograf si publicist, autor a numeroase studii de geografie, ghiduri turistice, lucrãri cu caracter istoric. S-a nãscut la Vulturesti-Muscel.
 • Ion Popescu - Piscu, (1909 - 1978). S-a nãscut în comuna Piscu jud. Gorj si a fost un valoros profesor de latinã, greacã, si românã si în acelasi timp un talentat poet. Urmeazã facultatea de litere din Bucuresti, apoi a predat la liceele din Calafat si Craiova. În 1938 s-a stabilit definitiv la Câmpulung si a functionat ca profesor la liceul "Dinicu Golescu".
 • Dimitrie Scurei, (1846 - 1929). Distins dascãl, primul director al Scolii Normale Carol I când aceasta s-a mutat din Bucuresti la Câmpulung (1896). S-a nãscut la Cernãuti, a fost coleg si prieten cu Eminescu, si ca învãtãtor în tinerete a functionat la Scoala primarã din Boteni (1869). Este apreciat pentru calitãtile sale pedagogice si cultura vastã. Are importante contributii la îmbunãtãtirea si extinderea învãtãmântului la Câmpulung.
 • Ilie Stãnculescu, (1906 - 1977). S-a nãscut în judetul Teleorman, a urmat cursurile Scolii Normale din Câmpulung, iar dupã terminarea studiilor universitare s-a dedicat carierei didactice. A fost profesor de pedagogie si multã vreme directorul Scolii de Aplicate de la Scoala Normalã, devenind un "dascãl al dascãlilor" foarte apreciat. A colaborat la câteva monografii si la un manual de psihologie.
 • Gheorghe Sapcaliu, (1867 - 1941). Profesor de istorie la Scoala Normalã si la Liceul “Dinicu Golescu” din Câmpulung, pedagog cu o vastã culturã universalã, modest dar devotat profesiei. S-a nãscut la Buzãu si urmeazã la Universitatea Bucuresti istoria si filologia clasicã. Este numit la Câmpulung unde se dedicã învãtãmântului. A fost un adevãrat savant care, din pãcate, nu a publicat nimic tot timpul vietii.
 • Ion Ticãloiu, (1881 - 1970). S-a afirmat ca dascãl valoros si om de stiintã mai ales prin lucrãrile de filologie si foneticã. S-a nãscut la Câmpulung si studiazã la Berlin filologia si filozofia, iar dupã rãzboi si-a luat licenta în litere la Universitatea din Bucuresti. În 1922 este transferat de la Slatina la Liceul "Dinicu Golescu" din Câmpulung. Dupã doctorat (1924) desfãsoarã si o bogatã activitate stiintificã si de cercetare.

   Alti profesori:
Ecaterina Bãjan, Lili Bumbulici, Mihail Diaconescu, Alexandrina Enãchescu, I. Iorgulescu, Tr. Lãzãrescu, Moise Marinescu, Cezar Neacsu, I. Neacsu, Ilie Patraulea, Luca Paul, H. Pâslaru, Alfons Popescu, Emilian Procopiu, Mihai C. Vlãdescu s. a.


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2023-01-27 08:51