Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
Registrul spatiilor verzi
Registrul agricol - Vanzari teren

Noutati

Municipiul Campulung - Concurs recrutare 2023
Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Proiect Buget Local 2023
Comunicat COD ROSU - Viscol

   In conformitate cu prevederile legale in vigoare, va facem cunoscuta situatia autorizatiilor de taxi eliberate pana in acest moment in Campulung.


Informatii utile :
 1. Temeiul legal pentru desfasurarea activitatii de taxi :
   - Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;
   - Ordinul nr. 275/2003 al ministrului administratiei publice privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003;
  - Hotararea Consiliului Local nr. 81/2003 privind eliberarea autorizatiilor de transport in regim de taxi;
 2. Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de taximetrist independent:
   - Autorizatie in baza Legii nr. 507/2002 privind desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice eliberate de Primaria municipiului Campulung Muscel (Serviciul Tehnic);
   - Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului Arges;
   - Certificat Profesional eliberat de Autoritatea Rutiera Romana;
   - Licenta de executie pentru vehicul eliberata de Autoritatea Rutiera Romana -Agentia Arges;
   - Licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana -Agentia Arges;
   - Recomandare de la Camera taximetristilor Arges;
   - Contract prestari servicii dispecerat taxi;
   - Asigurarea pasagerilor si bagajelor acestora pentru riscuri;
   - Certificat de inmatriculare auto pentru vehicul;

 3. Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei operator de transport taxi:
• copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul registrului comertului;
• copie dupa licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau un punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde operatorul are sediul;
• copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare;
• copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor autorizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;
• copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi.
• operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atatia conducatori auto cate licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectiva;
• dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi;
• copie de pe actul de dobandire al aparatului de taxat cu memorie fiscala;
• recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a   Taximetristilor din Romania, sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta;

 Comunicat - Taxi 2020

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, in perioada 13.01.2020 – 31.01.2020, au obligatia depunerii documentelor in vederea reautorizarii.e se pot obtine de la Compartimentul Autorizari si Autorizatii de Functionare (Cam 14).

 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ

ultima actualizare: 2020-01-09 07:54 citeste mai mult 

 Comunicat - Taxi 2019


COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, in perioada 14.01.2019 – 31.01.2019, au obligatia depunerii documentelor in vederea reautorizarii.

 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ

 

ultima actualizare: 2019-01-09 10:57 citeste mai mult 

 Comunicat Taxi 2018

COMUNICAT
 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, in perioada 15.01.2018 – 31.01.2018, au obligatia depunerii documentelor in vederea reautorizarii.

 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ |

 

ultima actualizare: 2018-01-09 11:32 citeste mai mult 

 Anunt - Operatori Taxi

C?TRE ,
OPERATORII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

 

ÎN ATEN?IA
TAXIMETRI?TILOR


Având în vedere prevederile art.20 alin.(6) din Legea nr.38 /2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere ‹‹ În locurile de așteptare, taxiurile pot fi angajate de c?tre clienți dup? principiul „ primul sosit, primul plecat”››, coroborate cu prevederile art.37 din Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a activit?ții de transport în regim de taxi, v? punem în vedere s? v? conformați acestor reglement?ri.
În caz de nerespectare a acestor prevederi, veți suporta consecințele legii.

 

 

    SERV. JURIDIC,                                               COMP. DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL,
CRÎNGU? NICOLAE                                                                 B?DULICI CARMEN

 

ultima actualizare: 2010-08-09 11:33

 Lista autorizatii taxi

   Va prezentam lista autorizatiilor taxi.

ultima actualizare: 2010-07-20 10:00 citeste mai mult 

 Regulament Taxi
   Va prezentam regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a activit?ții de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, pe raza municipiului Câmpulung-Muscel.
ultima actualizare: 2010-07-20 09:59 citeste mai mult 

 Criterii de departajare
 
Anexa
 
Criteriile de departajare și punctajele care se acord? în vederea atribuirii autorizațiilor taxi
 

CRITERII
 
PUNCTAJE
1. Vechimea autovehiculului de la data fabricației
- pân? la 1 lun?
60 puncte
- pân? la 2 luni
59 puncte
- pân? la 3 luni
58 puncte
- pân? la 4 luni
57 puncte
. . . . . . . . . .
 
- pân? la 59 luni
1 punct
- peste 60 luni
0 puncte
2. Clasificarea conform normelor de poluare EURO
- peste Euro 4
20 puncte
- Euro 4
15 puncte
- Euro 3
10 puncte
- Euro 2
5 puncte
- non euro
0 puncte
3. Volumul portbagajului util
- peste 500 litri
8 puncte
- între 400 și 499 litri
6 puncte
- între 300 și 399 litri
4 puncte
- între 200 și 299 litri
2 puncte
- sub 200 litri
0 puncte
4. Echiparea cu instalație pentru aer condiționat
- existent?
5 puncte
- inexistent?
0 puncte
5. Vechimea operatorului/ transportatorului în activitatea de transport în regim de taxi – autorizația de transport pentru persoane juridice
- între 5 și 10 ani
10 puncte
- între 1 și 5 ani
5 puncte
- sub 1 an
0 puncte
6. Gradul de protecție a pasagerilor
- peste 4 airbag-uri
6 puncte
- între 2 și 4 airbag-uri
4 puncte
- 1 airbag
2 puncte
- f?r? airbag
0 puncte
7. Efortul investițional al transportatorului definit de modul de deținere
- în proprietate
10 puncte
- în baza unui contract de leasing
5 puncte
8. Posibilitatea asigur?rii reale a prezenței autovehiculului în activitate minim 8 ore /zi
a) Pentru persoane fizice autorizate
 
- 8 ore/zi
2 puncte
- peste 8 ore/zi
4 puncte
b) Pentru persoane juridice
 
- un schimb/zi
2 puncte
- dou? schimburi/zi
4 puncte
9. Durata de când practic? taximetria ca angajat al unui transportator autorizat
- se acord? 0,5 puncte pentru fiecare lun? de activitate
 
10. Dot?ri suplimentare
- perete desp?rțitor între conduc?torul auto și clienți
2 puncte
- dispozitiv de plat? prin intermediul cardului bancar
2 puncte

 
 
ultima actualizare: 2010-03-05 14:29

 Regulament de atribuire

REGULAMENT

de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi
și a autorizațiilor taxi

 


CAPITOLUL I
CONSIDERA?II GENERALE


Art.l Prezentul regulament prevede desf?șurarea procedurii de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi și a autorizațiilor taxi, pe raza municipiului Câmpulung Muscel.
Art.2 Autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei Municipiului Câmpulung Muscel este Compartimentul transport public local al Serviciului Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Muscel, având Autorizația nr.107/10.04.2008 emis? în baza Ordinului Președintelui Autorit?ții Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit?ți Publice (A.N.R.S.C.), nr. 199/09.04.2008, pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local.

Art.3 Consiliul local al municipiului Câmpulung Muscel, prin H.C.L. nr. 43 din 28.02.2008, a aprobat num?rul maxim de 215 autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Câmpulung Muscel, num?r stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, modificata si completata. Num?rul de autorizații taxi atribuite și emise pe raza municipiului Câmpulung Muscel fiind de 215,
Autoritatea de autorizare va emite noi autorizații taxi pe m?sura disponibiliz?rii celor emise.

ultima actualizare: 2010-03-05 14:08 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2023-01-27 08:51