Noutati

Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
SPCLEP
Comunicat Distribuire Alimente 2021
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Distribuire produse igiena (POAD)

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Comunicat Distribuire Alimente 2021

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 22.02.2021, va începe distribuirea pachetelor cu produse alimentare prin programul POAD 2018-2021, Transa II ׃
- În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de ajutor social (VMG),
- În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF),
- În baza listei suplimentare pentru persoanele/familiile aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente definite conform OUG 84/2020 (handicap grav şi accentuat), alte situaţii stabilite prin anchetă socială şi persoanele ce locuiesc în aşezările informale.

Loc de distribuire: Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.

 

ultima actualizare: 2021-02-22 10:09 citeste mai mult 

 Comunicat - Distribuire produse igiena (POAD)

 

COMUNICAT


Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 22.02.2021, va începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă prin programul POAD 2018-2021, Transa III ׃
 -  În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de ajutor social (VMG),
 -  În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF),
 -  În baza listei suplimentare pentru persoanele/familiile aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente definite conform OUG 84/2020 (handicap grav şi accentuat), alte situaţii stabilite prin anchetă socială şi persoanele ce locuiesc în aşezările informale.

Loc de distribuire: Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.
 

 

ultima actualizare: 2021-02-19 09:33 citeste mai mult 

 Cupluri 50 ani - 2021


A N U N Ţ

 

 

A devenit tradiţie ca în luna februarie cele mai longevive cupluri câmpulungene să fie sărbătorite într-un cadru festiv de către Primăria Municipiului Câmpulung.
Îi invităm pe cei care împlinesc anul acesta 50 de ani de la căsătorie să depună la secretariatul primăriei copie după Certificatul de Căsătorie şi Carte/Buletin de Identitate.
Termenul de depunere a actelor: 19 Februarie 2021.

 


Primar
Elena-Valerica LĂSCONI

 

ultima actualizare: 2021-02-15 13:42

 Comunicat - Prelungire termen depunere doc. Taxi

 

COMUNICAT


În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere și a Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi, în perioada 11.01.2021 – 29.01.2021 deținătorii de autorizaţii taxi au obligația depunerii documentelor în vederea obținerii vizei anuale.
Având în vedere menținerea stării de alertă pe teritoriul României, reglementată prin următoarele acte normative: OUG nr. 68 din 14 mai 2020, Legea nr. 55 din 15 mai 2020 și HG nr. 3/12.01.2021, se prelungește termenul de depunere a documentelor pentru obținerea vizei până la data de 26.02.2021, întrucât obținerea documentelor obligatorii prevăzute în Legea nr. 38/2003 presupune deplasarea la mai multe instituții. Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare se va propune tuturor operatorilor taxi o programare prealabilă pentru depunerea documentelor și achitarea taxelor prin virament bancar în contul:
CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG MUSCEL
CONT : RO 69 TREZ 047 21 16 02 03 XXXXX
COD FISCAL : 4122 361
TREZORERIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL
Detalii plată: Sumele reprezintă taxele de autorizație taxi pentru anul 2021.

 

 

ultima actualizare: 2021-01-28 11:31

 Comunicat Impozite si Taxe - Termene de plata

 

COMUNICAT

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare , impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2021 s-au indexat cu 3.8%, tinand cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior aprobarii, respectiv 2019 ,atât pentru contribuabili persoane fizice, cât și pentru contribuabili persoane juridice si au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr.83/30.07.2020.
Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2021, se poate plăti în două rate egale până la data de:

 • 31 martie 2021, inclusiv;
 • 30 septembrie 2021, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:

 • impozitului pe clădiri;
 • impozitului pe terenuri;
 • impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2021, de către persoanele fizice si persoanele jurice, până la data de 31 martie 2021 inclusiv, se acordă o bonificaţie de pina la 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2021, integral,până la data de 31 martie 2021 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile si accesoriile acestora si online, accesând site-ul www.ghiseul.ro .

ultima actualizare: 2021-01-15 12:23

 Comunicat Avarie Conducta Apa

 

COMUNICAT

 

Având în vedere avaria produsă la conducata de apă potabilă, în zona Bulevardului Pardon, va anunțăm că între orele 16:30/14.01.2021 și 01:00/15.01.2021, apa va fi oprită pe străzile Negru Vodă și Republicii.

Va mulțumim pentru întelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Primaria Municipiului Câmpulung

 

 

ultima actualizare: 2021-01-14 14:12

 PUZ Creativ General Imobiliar

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 13.01.2021 - 23.01.2021, zilnic în orele de program, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal în cadrul etapei pregătitoare, pentru:

 

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL – UN TRONSON PARTER – CONSTRUCŢIE CU DESTINAŢIE MIXTĂ: COMERŢ, BIROURI ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, TOTEM CU PILONI DE SUSŢINERE ŞI SIGNALISTICĂ LA SOL ŞI PENTRU CONSTRUCŢII, ÎMPREJMUIRE
Amplasament: Câmpulung, strada I. C. Brătianu, nr. 4, județul Argeş
Beneficiar: S.C. CREATIV GENERAL IMOBILIAR S.R.L.
Proiectant: S.C. DATA MAP S.R.L. – arh. urb. Dumitru BARBU

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul Strategii Urbane, Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 14, parter, în perioada 13.01.2021 - 23.01.2021, zilnic în orele de program.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 23.01.2021.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

| Incadrare in teritoriu | | Reglementari mobilare

 

ultima actualizare: 2021-01-14 09:47

 Comunicat TAXI 2021

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung face cunoscut tuturor deţinătorilor de autorizaţii taxi că în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi a Legii nr. 38/2003 cu modificările ulterioare, în perioada 11.01.2021 – 29.01.2021, au obligaţia depunerii documentelor în vederea obținerii vizei anuale.

Documentele necesare:


a) Cerere de preschimbare a autorizaţiilor taxi vizată la Serviciul Impozite şi Taxe al Primăriei Câmpulung (Cam. 30);
b) Certificatul de înregistrare ca transportator şi Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comerţului Argeş;
c) Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş;
d) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
e) certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni contra patrimoniului;
f) Autorizaţia de transport public de persoane în regim de taxi;
g) Cartea de identitate a autovehiculului;
h) Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
i) Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
j) Buletin verificare metrologică;
k) Contractul de leasing (dacă este cazul);
l) Asigurare călători şi bagajele acestora;
m) Asigurare de răspundere civilă auto;
n) Contract prestări servicii de dispecerat taxi;
o) Pentru şoferii angajaţi: Contract individual de muncă cu numărul din REVISAL, Certificat de atestare profesională a conducătorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
p) Adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş din care să reiasă că nu a avut activitatea suspendată în anul 2020 şi nu există o astfel de soluţionare în curs;
q) Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, sau într-un dosar de PVC cu perforaţii, zilnic, între orele 830 - 1400 , ştampilate şi semnate pentru conformitate.
În caz de neconcordanţă între documentele prezentate precum şi lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se suspendă conform legii.
După data limită stabilită pentru depunerea documentelor, autorizaţiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, acestea vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Autorizări şi Autorizaţii de Funcţionare (Cam 14).

 

| Cerere viza PFA | | Cerere viza PJ |

ultima actualizare: 2021-01-12 09:15

 Comunicat Retea de gaze (2)

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

IMPORTANT! INFORMAȚII DESPRE EXTINDEREA ȘI BRANȘAREA LA RETEAUA DE GAZE

 

In acest moment există în derulare trei instrumente prin care se poate extinde rețeaua de gaze dar și branșamentele.


1. Prin GAL. Străzile cuprinse în GAL sunt:

 

 • Șoseaua Națională – de la Căminul Cultural Apa Sărată până la ieșirea din localitate;
 • Decovilului;
 • Islaz;
 • Valea Unchiașului tronsonul 2, de la Căminul de bătrâni “Vatra Bunicilor” până la intersecția Islaz.

Câmpulungenii care locuiesc pe aceste străzi NU trebuie să depună pentru moment niciun document. Proiect în derulare.

 

2. Prin POIM. Străzile cuprinse în proiectul cu finanțare europeană sunt:

 
 • Frații Săndescu
 • Drumul Morii (șoseaua 
  națională veche)
 • Mircești
 • Drăcești (tronson 2)
 • Băloaica
 • Valea Ursului
 • Valea Tiții
 • Mărcuș
 • Boboc
 • Ion Țicăloiu
 • Richard
 • Colonel Stănescu
 • Gral Dragalina
 • Gruiului
 • B.P. Hașdeu
 • Poligonului
 • Calea Pietroasă
 • Mircea cel Bătrân
 • Ștefan cel Mare
 • 1 Decembrie 1918
 • Fundătura Predoiu
 • Eroilor
 • Neagoe Basarab
 • Bucovinei
 • Ioan Slavici
 • George Ulieru
 • Bucegi
 • Democrației
 • Ion Răuțescu
 • Oituz
 • Prefect Nicu Nicolau
 • Walter Mărăcineanu
 • Calea Măgurii
 • Calea Pietroasele
 • Valea Româneștilor
 • Chichirez
 • Rujoi
 • Ion Giurculescu
 • Minerului
 • Târgoviștei
 • Ocnei
 • Fătulești
 • Coasta Grui
   

 

Locuitorii de pe toate aceste 44 de străzi, enumerate mai sus, vor completa o cerere simplă la camera 18 din Primărie (fosta Casa de Căsătorii) începând de mâine 22 oct 2020. Program cu publicul: luni, marți, miercuri, vineri între 08 și 15:30 iar joi între 08 și 18:00. Pentru orice informații tel. 0786.403.136, email campulungpoim@gmail.com. De asemenea, puteți descărca de AICI  modelul de cerere, declaratia de consimtamant și puteți veni la Primărie doar să le depuneți împreună cu o copie CI.

 

3. Prin Ordinul ANRE 178/09.10.2020. ATENȚIE! Aici fondurile sunt limitate însă extinderea și branșarea e gratuită. Este posibil să se plătească doar analiza dosar în cuantum de 84 de lei. Străzile care pot fi eligibile sunt:

 

 
 • Șoseaua Națională veche
 • Șoseaua Națională
 • Plăieși
 • Colonel Ion
 • Alexandrescu
 • Fundătura Walter 
  Mărăcineanu
 • Lt. Baloleanu
 • Dumitru Ionescu
 • Berechet
 • Eremia Grigorescu
 • Fundătura Biserica 
  Marina
 • Negru Vodă
 • Aleea Plopilor
 • Nicolae Rizeanu
 • Ion Săvulescu
 • Petre Zamfirescu
 • Brașoveanu
 • Sculptor Baraschi
 • Lt. Cepleanu
 • Gării
 • Constantin Noica
 • Petre Țuțea
 • Giugești
 • Aleea Decovilului
 • Drumul Godeni
 • Grădiștei
 • Aleea Pescăreasa (blocurile)
 • Drumul Uzinei
 • Grigore Alexandrescu 
  (de la nr 69 în sus)
 • Stănoi
 • Valea Bărbușii
 • Chilii
 • Valea Furnicii
 • Izvorului
 • Leculești
 • Livadiei
 • Fălcoianu
 • Alexandru cel Bun
 • Crețișoara
 • Calea Brașovului
 • 24 ianuarie
 • Bazinul de apă
 • Neagoe Basarab
 • Fundătura Bisericii
 • Horia
 • Anton Pann
 • Fundătura Pravăț
 • Calea Măgurii
 • Uzina ARO

 

Locuitorii de pe străzile enumerate mai sus, vor completa o cerere + un set de acte (enumerate mai jos) la camera 18 din Primărie (fosta Casa de Căsătorii) începând de mâine 22 oct 2020. Program cu publicul: luni, marți, miercuri, vineri între 08 și 15:30 iar joi între 08 și 18:00.

Acte necesare: 

 • Carte de identitate.
 • Act de proprietate. (În cazul în care casa este veche și nu aveți contract de vânzare cumpărare este suficientă o adeverința cu ROLul de la primărie, pe care v-o eliberăm pe loc.)
 • Autorizație de construire imobil. (în cazul în care sunteți proprietarul terenului, dar încă nu ați început construcția imobilului, dar vă doriți branșarea la rețeaua de gaz)
 • Planul de încadrare în zona. ( în cazul în care nu există, funcționarii primăriei vă vor sprijini )
 • Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coordonate. Stereografic 1970 (după caz); plan de situație; 1:2000. ( în cazul în care nu există, funcționarii primăriei vă vor sprijini )
 • Tabel coordonate stereo (din cadastru).
   

Pentru orice informații: tel. 0786.403.136, email: gazecampulung@gmail.com .

 

Primar
Elena Valerica Lasconi

 

ultima actualizare: 2021-01-10 13:41

 Comunicat Impozite si Taxe

 

COMUNICAT
 


Municipiul Campulung aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca, incasarea obligatiilor de plata reprezentand impozite si taxe locale datorate pentru anul fiscal 2021, se va efectua incepand cu data de 11 ianuarie 2021.
Incepand cu aceeasi data, vor fi reluate toate operatiunile fiscale de inregistrare, declarare, radiere, eliberare de documente, etc.
Obligatiile de plata restante, respectiv amenzile, taxele judiciare de timbru si alte taxe locale fara debit se pot achita din data de 7 ianuarie 2021 la casieria unitatii, on-line accesand site-ul de plati electronice www.ghiseul.ro – plata fara autentificare sau prin virament in conturile afisate pe site-ul institutiei noastre- Sectiunea Impozite si taxe- Informatii generale.
Va multumim pentru intelegere.

 

Va dorim toate cele bune si un an nou cu multa sanatate.

 

ultima actualizare: 2021-01-04 14:46

 Comunicat Financiar Urban

 

COMUNICAT

 

In perioada Sarbatorilor de Iarna, respectiv in data de 01.01.2021, operatorul SC Financiar Urban nu va functiona, iar zilele de ridicare a deseurilor menajere pe raza orasului vor fi urmatoarele:

 • Colectare duminica 03.01.2021 - strazile: cartier Marcus, str. 1 Mai, str. Zavoiului, str. Lt. Baloleanu, str. Eremia Grigorescu (plus adiacentele), str. Revolutiei, str. G-ral Dragalina
 • Colectare duminica 03.01.2021 - strazile: str. Marasti, str. G. Alexandrescu, str. Negru Voda (incepand de la spalatorie Nelu Suster pana la bariera), str. Fratii Sandescu, Str. Drumul Uzinei, str. Valea Unchiasului (plus Drumul Godeni)
 • Colectare duminica 03.01.2021 - strazile: bld. I. Mihalache, str. Negru Voda  (incepand de la Penny Market pana la Primarie)
 • Colectare duminica 03.01.2021 - strazile: Calea Magurii
 • Colectare duminica 03.01.2021 - strazile: str. Richard.

In ceea ce priveste colectarea deseurilor selective, aceasta se va realiza incepand cu luna ianuarie, respectand programarea obisnuita - penultima zi de vineri in partea de nord a orasului, respectiv ultima zi de vineri in partea de sud a orasului.

Va multumim pentru intelegere! 

 

ultima actualizare: 2020-12-24 10:52

 Anunt Public - PUZ RAMYCOM

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 16.12.2020 - 30.12.2020, zilnic în orele de program, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal în cadrul etapei pregătitoare, pentru:

 

,,MODERNIZARE FAȚADĂ EXISTENTĂ (SPĂLĂTORIE AUTO), EXTINDERE ACTIVITATE, CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ "
Amplasament: Câmpulung, strada Frații Golești, nr. 30-34bis, județul Argeş
Beneficiar: S.C. RAMYCOM SERVICE S.R.L.
Proiectant: S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. Ioan-Augustin SUCIU

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 16.12.2020 - 30.12.2020, zilnic în orele de program.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 30.12.2020.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

ultima actualizare: 2020-12-18 15:24

 Anunt Public PMUD

 

ANUNŢ PUBLIC


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată și actualizată, Primăria Municipiului Câmpulung supune consultării publice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung.
Publicul este informat că se reia procedura de informare și consultare și este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung.

Din motive organizatorice, sedinta se va organiza online in data de 22.12.2020, ora 16,00, impreuna cu a III-a dezbatere publica privind PUG-ul Municipiului Campulung. Publicul interesat va comunica pe adresa primariei (campulung@muscel.ro) intentia de participare, numarul de telefon de contact si dispozitivul pentru conectare pana in data de 20.12.2020 ora 14:00

Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

PRIMAR

Elena Valerica LASCONI

 

ultima actualizare: 2020-12-11 13:07

 Comunicat Iluminat Public

 


COMUNICATÎncepând cu data de 10.12.2020 funcționează dispeceratul pentru preluarea sesizărilor cetățenilor privitoare la nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a sistemului de iluminat public.
Sesizările se pot face telefonic la nr. de telefon 0748902216 sau electronic, la adresa de e-mail: petelectricglobal@yahoo.com.

 

 

Primar,
Elena-Valerica LĂSCONI

ultima actualizare: 2020-12-10 19:45

 Comunicat Impozite si Taxe

 

COMUNICAT

 

Reamintim contribuabililor persoane fizice si juridice care inregistreaza obligatii restante, reprezentand impozite si taxe locale, chirii, redevente si alte obligatii la bugetul local al Municipiul Campulung , ca prin H.C.L. nr.87 din data de 13.08.2020, s-a aprobat anularea obligatiilor accesorii datorate bugetului local. Anularea obligatiilor accesorii, se aplică pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate , asocieri și alte entități fară personalitate juridică, persoane fizice care desfasoara activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care la data de 31.03.2020 inclusiv, inregistreaza obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local al Municipiul Campulung.
Pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii (majorărilor /dobanzi de întârziere) debitorii, trebuie:

 • să achite toate obligaţiile fiscale principale restante datorate la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere inclusiv;
 • să achite toate obligaţiile fiscale principale şi majorările de întârziere administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
 • să depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Anularea majorarilor si penalitatilor de intarziere, se va acorda dupa ce se achită toate obligaţiile fiscale principale datorate, inclusiv debitele reprezentand amenzi contraventionale, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Hotararea nr. 87/13.08.2020 si Procedura de acordare a facilitati, pot fi vizualizate pe site-ul institutiei noastre.

ultima actualizare: 2020-12-10 15:48

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Alegeri locale 2020


Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-02-23 12:42