Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Alegeri electorale
Mesaj - Inceput an scolar

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Mesaj - Inceput an scolar

 

COMUNICAT


În câteva zile va începe un nou an şcolar. Pentru începerea în condiţii de siguranţă s-au luat toate măsurile de protecţie, astfel încât actul educaţional să se desfăşoare în condiţii optime.
Toate solicitările venite din partea directorilor unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului au fost rezolvate, primăria distribuind în acest sens un număr de 104.750 măşti de protecţie pentru elevi şi cadre didactice.
Tot ca măsură de protecţie s-a dispus dezinfecţia tuturor curţilor interioare ale unităţilor de învăţământ.
Ştiu că măsurile de protecţie luate îi impiedică pe elevi să relaţioneze şi să comunice între ei, dar cred că mai important este ca ei să fie sănătoşi pentru a merge la şcoală, să-şi continue pregătirea pentru viaţă.
Mai mult ca oricând, în aceste zile, se dovedeşte o dată în plus că o educaţie solidă dă libertatea de a alege ceea ce vor să facă în viaţă, să aibă curajul de a-şi susţine şi urma propriile crezuri şi visuri.

Vă doresc o primă zi de şcoală cât mai normală, care să prefigureze pentru fiecare dintre voi un an şcolar cât mai fructuos.

Mult succes!

 

 

PRIMAR
Ioan Liviu ŢÂROIU

 

ultima actualizare: 2020-09-11 08:55

 Comunicat DAS - Masti de protectie

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 11.09.2020, va începe distribuirea măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate, conform OUG nr. 78/2020:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;(VMG)
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (ASF)
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare persoană va primi un număr de 50 de măşti de protecţie.
Programul de distribuire va fi următorul:

 • VINERI-11.09.2020, intervalul orar: 09:00–12:00, beneficiarii categoriilor a) şi b);
 • LUNI - 14.09.2020, intervalul orar: 09:00 – 12:00, beneficiarii categoriei c);
 • MARŢI – 15.09.2020, intervalul orar: 09:00 – 12:00, beneficiarii categoriei d)

Loc de distribuire:
Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.

Pentru a putea ridica măștile, beneficiarii vor prezenta următoarele documente: carte de identitate/buletinul/carte de identitate provizorie.
În cazul persoanelor nedeplasabile, măștile pot fi ridicate de către un însoțitor/reprezentant, în baza actului de identitate în original împreună cu adeverința medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ,,nedeplasabil’’.

 

ultima actualizare: 2020-09-10 10:42

 Anunt - Modificare sedii sectii de votare

 

 

ANUNȚ

 


Vă comunicăm faptul că sediile următoarelor secții de votare de pe raza Municipiului Câmpulung s-au modificat, acestea putand fi vizualizate accesand link-ul de mai jos :

 

| Modificare sedii sectii de votare
 

ultima actualizare: 2020-09-08 08:18

 Anunt dezbateri publice PUG

 

ANUNT PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 04.09.2020 - 23.10.2020, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung.

Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism împreună cu planşele desenate aferente sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung.
Planşele desenate sunt afişate în holul Primăriei Municipiului Câmpulung.

Consultarea publicului se va desfăşura după următorul calendar:

 1. În data de 16.09.2020, ora 14,00 se va organiza on-line o dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 14.09.2020, ora 14,00. Obiectiv: dezbatere generală
 2. În data de 01.10.2020, ora 16,00 se va organiza on-line a doua şedinţă dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 29.09.2020, ora 14,00. Obiectiv: Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională. Intravilan/Extravilan.
 3. În data de 15.10.2020, ora 16,00 se va organiza on-line a treia şedinţă dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 13.10.2020, ora 14,00. Obiectiv: Regimul de protecţie monumente istorice şi zone construite protejate.
 4. În data de 23.10.2020, ora 12,00 se va organiza dezbaterea publică finală privind propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Observaţiile şi propunerile vor putea fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro., până în data de 22.10.2020.

Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

PUG - memoriu general | | Regulament local de urbanism | 
1.1. Incadrare teritoriu | | 1.2. Incadrare PUG anterior | | 1.3. Riscuri | | 1.4. Folosinte | 
2.1. Regim protectie | | 2.2.1. Retele edilitare - Apa si canalizare | | 2.2.2. Retele edilitare - gaze si electrice | 
2.3. Circulatii si transporturi | | 2.4. Proprietate | 2.5. UTR | | 2.6. Destinatii | 
3.1. Strategie | | 3.2. Zona de restructurare | 

 

ultima actualizare: 2020-09-03 13:52

 Anunt public elaborare PUZ (2)

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 30.07.2020, ora 13,00, în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 • CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE
 • Amplasament: Câmpulung, strada Revoluţiei, nr. 30A, județul Argeş
 • Beneficiar: S.C. OPTIM SERVICE DSG S.R.L.
 • Proiectant: S.C. IPA Proiect Argeş S.R.L.- urb. Suciu Ioan-Augustin

 

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 21.07.2020 – 30.07.2020, zilnic în orele de program.

 

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 30.07.2020.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.


| PUZ - Intentie de elaborare | | Proces verbal incheiere (etapa 1) | | PUZ (etapa 2) | | PV incheiere (etapa 2) |
| PUZ (etapa 3) | | Minuta dezbatere publica | | PV de incheiere | | Raport de informare si consultare |  

ultima actualizare: 2020-09-02 11:07

 Anunt dezbatere publica - Sistem de iluminat publi..

 

ANUNT

 

 

Primaria Municipiului Campulung, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, pune în consultare publică

 • PROIECT DE HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor de performantă aferenti Serviciului de iluminat public în Municipiul Câmpulung - Initiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Campulung

Proiectul de hotarare a fost afisat pe site-ul institutiei: www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din str. Negru Voda nr.127, in data de 02.09.2020

Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei Municipiului Campulung-registratura generala, sau in format electronic pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro, pana la data 18.09.2020, ora 15.00

Pentru detalii va rugam sa consultati documentele atasate pe site, la sectiunea Informatii-Anunturi.

 

| PH aprobare indicatori  de performanta | | Raport | | Referat de aprobare |

 

 

ultima actualizare: 2020-09-02 10:02

 Anunt - Sprijin educational

Anunț acordare sprijin educațional pe bază de tichet social (preșcolar/primar/gimnazial)

 

UAT Câmpulung, prin Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţa că familiile defavorizate pot beneficia de un tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/an şcolar.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:

 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial

În perioada 31.08.2020 - 08.09.2020, de luni – vineri între orele 08:30 – 12:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung din strada Matei Basarab, nr.66, se primesc cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, familiilor defavorizate cu domiciliul in Municipiul Câmpulung, în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

 

| Cerere solicitare |

 

ultima actualizare: 2020-08-31 14:43 citeste mai mult 

 Anunt public elaborare PUZ

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 07.07.2020, ora 13,00, în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 • CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ
 • Amplasament: Câmpulung, strada Mărăşti, nr. 4 (în realitate accesul se va realiza din str. Izvor, nr. 2A ), județul Arges
 • Beneficiar: S.C. NEPHROROC S.R.L.
 • Proiectant: S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. Ioan-Augustin SUCIU

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 25.06.2020 – 06.07.2020, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 06.07.2020.

 

 

| Intentie de elaborare PUZ | | PV incheiere (etapa I) | | Panou propuneri preliminare | | PV incheiere (etapa 2) |
| PUZ (propuneri finale) | | PH aprobare PUZ | | Anunt public privind decizia etapei de incadrare |

 

ultima actualizare: 2020-08-28 11:54

 Comunicat - Impozite si taxe

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta contribuabililor ca, prin Hotararea Consiliului Local nr. 87 din 13 august 2020, a fost aprobata Procedura de anulare a obligatiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local al Municipiului Campulung de catre contribuabili persoane fizice si juridice.
Procedura se aplica pentru toate categoriile de debitori, respectiv: persoane fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care la data de 31.03.2020 inclusiv, au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local.
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local.
Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Modelul de cerere de anulare a obligatiilor de plata accesorii prevazut in Anexa nr. 1 la HCL nr. 87/13.08.2020 poate fii descarcat accesand linkul de mai jos, sau de pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro la rubrica ,,Documente-formulare on-line” . De asemenea, modelul cererii de anulare poate fii obtinut de la Serviciul Administrare Venituri Persoane fizice si juridice din cadrul Primariei Municipiului Campulung.
Cererea de anulare se depune la registratura generala a institutiei in format letric sau se transmite scanata electronic pe adresa de e-mail itl_campulungmuscel@yahoo.com.

 

| Cerere de anulare a obligatiilor de plata accesorii |

ultima actualizare: 2020-08-19 11:20

 Necrolog - Sorin Burtea

 

NECROLOG

 

Sunt profund marcat de aflarea veştii că un câmpulungean, un fost coleg şi un bun prieten, a trecut la cele veşnice.
Deşi plecat din oraşul natal, omul care s-a făcut remarcat printr-o vastă activitate în cadrul Televiziunii Române nu l-a uitat, promovându-l cu fiecare ocazie şi iubindu-l ca un adevărat fiu.

 

Drum bun către îngeri, Sorin Burtea!

Sincere condoleanţe familiei îndoliate!
Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi pace!
 

 

ultima actualizare: 2020-08-04 10:19

 Anunt solicitare acord de mediu (2)

 

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

Vasiloiu V. Daniela I.F. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

 • Construire platforma colectare gunoi grajd

propus a fi amplasat in Municipiul Campulung, str. Dracesti, nr. 39, (punct "Acasa" si "La Maior"), jud. Arges -  titular Vasiloiu V. Daniela I.F. 

Informatiile privind proiectul proprus pot fi consultate la sediul APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni - vineri, orele 8 - 13 si la sediul Vasiloiu V. Daniela I.F. Municipiul Campulung, str. Dracesti, nr. 39, jud. Arges, in zilele de luni - vineri orele 8 - 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges.

 

ultima actualizare: 2020-07-29 08:44

 Comunicat - Zilele Municipiului Campulung

 

 

COMUNICAT


În acest an, cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Municipiului va fi sărbătorită în condiţii mai mult decât speciale.
Din cauza pandemiei COVID-19, nu vom organiza spectacole şi nici alte evenimente care să ne strângă laolaltă pentru a fi „Împreună pentru Câmpulung”.
Coronavirusul continuă să facă victime şi să pună în pericol câmpulungenii.
Pentru că suntem în continuă stare de alertă avem datoria morală de a da dovadă de responsabilitate, de a avea un comportament raţional respectând regulile de protecţie şi de a evita orice poate reprezenta un posibil risc de infectare.
Numai uniţi vom reuşi să trecem peste această perioadă extrem de dificilă şi numai împreună putem demonstra că ne pasă de noi şi de cei din jurul nostru.
Numai împreună vom reuşi să scurtăm perioada pe care o parcurgem în prezent pentru a ajunge cât mai repede în punctul de a reveni la viaţa normală.
De noi toţi depinde cât de repede ne vom putea bucura de libertatea de a socializa fără teamă, de a putea redeschide locurile de joacă, de a putea reîncepe organizarea evenimentelor cultural - artistice.
Sunt încrezător că totul va fi bine, iar lucrurile vor intra destul de repede în normalitate.
Deşi nu vor exista evenimente cultural - artistice, parcuri de distracţie şi nici terase stradale, nu trebuie să uităm că este ziua noastră a tuturor câmpulungenilor şi să avem toată încrederea că Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul - Patronul Spiritual al Municipiului Câmpulung ne va ocroti şi ne va da tăria de a trece peste orice obstacol.


La mulți ani, câmpulungeni! La mulți ani, Câmpulung!

ultima actualizare: 2020-07-17 09:41

 Anunt - Aplicarea Legii 87/2020

 

Anunţ privind aplicarea Legii nr. 87/2020
pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

 

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii nr. 87/2020 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, persoanele interesate pot depune cereri pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, pentru următoarele suprafețele de teren:

 

ultima actualizare: 2020-07-16 10:15 citeste mai mult 

 Comunicat

 


Comunicat
referitor la construcția unui incinerator de deșeuri animale pe raza municipiului Câmpulung

 


Ca urmare a apariției în mediul online a unor articole referitoare la construcția unui incinerator de deșeuri animale pe raza municipiului Câmpulung, facem următoarele precizări : la data de 11.05.2020, s-a eliberat certificatul de urbanism cu nr. 59, la solicitarea SC AT BURNING SRL, prin reprezentant legal Ancu Tiberius – Nicolae, în scopul „Construire clădire adăpost amplasare incinerator deșeuri animale – construcție provizorie (după avizare / aprobare PUZ)”.
Certificatul de urbanism este reglementat de articolul 6 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
 

 

ultima actualizare: 2020-07-16 10:03 citeste mai mult 

 Comunicat DAS - Distribuire materiale igiena (2)

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 16.07.2020, va începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă prin programul POAD 2018-2021 Transa II pe lista iniţilă şi pe lista suplimentară, pentru beneficiarii de ajutor social (VMG), pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF) şi persoanele/familiile aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente definite conform OUG 84/2020 (handicap grav şi accentuat), alte situaţii stabilite prin anchetă socială şi persoanele ce locuiesc în aşezările informale.

 

Programul de distribuire va fi următorul:
În perioada 16.07.2020-29.07.2020, în intervalul orar 09.00–14.00

 

Loc de distribuire:
Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.

 

Este necesar ca persoanele beneficiare să se prezinte cu actul de identitate .
În cadrul distribuirii pe liste de suplimentare POAD 2018-2021, beneficiarii vor primi o cutie din carton în care se vor afla următoarele produse de igienă:

 

 • Periuţă de dinţi - 5 buc
 • Pastă de dinţi - 300 ml
 • Săpun lichid - 500 ml
 • Şampon copii - 800 ml
 • Şampon adulţi - 500 ml
 • Detergent de rufe - 1800 g
 • Detergent de rufe - 900 g

 

ultima actualizare: 2020-07-16 07:39

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

Ghiseul.ro

Alegeri locale 2020

POCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-09-22 06:06