Noutati

Decizii de impunere
Dosare de insolvabilitate
Amenzi, somatii, titluri executorii
Notificari
Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • unei funcţii publice specifice de conducere vacantă - ȘEF SERVICIU, gradul profesional II, din cadrul SERVICIULUI JURIDIC, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AGRICOL.

 

 

| Fisa postului | | Bibliografie si tematica | | Formular de inscriere

ultima actualizare: 2021-06-17 10:00 citeste mai mult 

 Concurs de Proiecte Management - Biblioteca

 


ANUNȚ PUBLIC
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ CÂMPULUNG

 


Municipiul Câmpulung organizează la sediul său din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127 concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Municipală Câmpulung.
Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar:

 • 22.05.2021 - data limită pentru aducerea la cunoștința publică, inclusiv prin anunț în presa locală, a condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;
 • 22.06.2021 - data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați;
 • 23 - 24.06.2021 - selecția dosarelor;
 • 02.07.2021 - data limită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor - prima etapă;
 • 12.07.2021 - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio - a doua etapă.

 

| Bibliografie | | Regulament de organizare si desfasurare concurs |

ultima actualizare: 2021-06-15 09:21 citeste mai mult 

 Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura

 

COMUNICAT

 

 

Vă informăm că pe data de 16.06.2021 incepand cu ora 10:00, Comandamentul Centrului De Perfectionare Aparare CBRN Muscel va executa tregeri cu armamentul de infanterie si munitie de razboi în poligonul Măgura de pe raza localității Câmpulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului si in jurul acestuia sub o distanta de 3 kilometri..

La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

 

ultima actualizare: 2021-06-15 09:19

 Anunt participare licitatie publica

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ
pentru concesionarea Islazului “ Valea Unchiaşului punct Valea Grajdului”

 

1.Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, Cod 115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-510055, e-mail : primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact Safta Daniel, tel. 0248/511034.
2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Proprietate publică imobiliară de tip teren extravilan. Obiectul este terenul situat în municipiul Câmpulung, Islazul „Valea Unchiaşului - punct Valea Grajdului”, teren păşune S= 375000 mp”, înscris în C.F.nr.cad.86908 a municipiului Câmpulung.
3. Natura şi cerinţele de execuţie: asigurarea păşunatului bovinelor, ovinelor şi caprinelor proprietatea locuitorilor din municipiul Câmpulung şi a locuitorilor riverani ai islazului.
4. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Municipiului Câmpulung, Serviciul Juridic, Administraţie Publică şi Arhivă. Costul documentaţiei este de 100 lei şi poate fi achitat prin depunere la casieria unităţii sau prin virament bancar.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia solicitată este 28.05.2021, ora 1300.
5. Informaţii privind ofertele:
a) Data limită pentru depunerea ofertelor :07.06.2021, ora 12.00;
b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratură.
c) Oferta se depun în 1 ex. original şi 1 ex. original.
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.06.2021, ora 13:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
 

 
| Anunt de atribuire |

ultima actualizare: 2021-06-11 05:10 citeste mai mult 

 Comunicat - Ziua Eroilor

 

COMUNICAT 

 

“Nu-l uitați pe cel căzut în război/Strigați-l din când în când pe nume/Doar atunci va fi viu printre voi/Doar atunci va surâde în lume...” (Nichita Stănescu)

 

De Ziua Eroilor, Primăria Câmpulung, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și Asociația “Alături de Eroi”, organizează Ceremonia de citire a numelor eroilor căzuți în Primul și Al Doilea Război Mondial. Această ceremonie are loc în doar zece orașe din România. Câmpulung este unul dintre ele. Primăria municipiului Câmpulung s-a implicat activ în acest proiect de cinstire a eroilor și de a face o reverență atât de necesară în fața trecutului.
În acest sens, în data de 10 iunie, în toate școlile din Câmpulung, elevii vor citi numele celor căzuți pentru patrie și vor viziona un film realizat cu ocazia Zilei Eroilor.
Pe lângă comemorare, scopul acestor activități este acela de a ne conecta la ADN-ul nostru eroic și istoric.
Materialul video realizat cu ocazia acestui eveniment va fi proiectat și în centrul orașului, și la Mausoleul de la Mateiaș.
De Ziua Eroilor, începând cu ora 11:00, la Mausoleul Mateiaș, vor avea loc depuneri de coroane, alocuțiuni ale Primarului și Viceprimarului municipiului Câmpulung, și ale unor personalități civile și militare. Aceste activități se vor desfășura în urma unui parteneriat între Primăria Câmpulung, Comenduirea Garnizoanei Câmpulung și Muzeul Municipal. Evenimentul se va încheia cu oficierea serviciului religios și defilarea detașamentului de onoare.
Vă invităm să comemorăm la Câmpulung, împreună, Ziua Eroilor, și să transmitem noii generații că nu putem avea un viitor fără să punem eroii înaintea noastră, și Țara înaintea tuturor.

 

PRIMAR,
ELENA LASCONI

ultima actualizare: 2021-06-08 14:08

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-06-07 10:49 citeste mai mult 

 Campulung orasul parcurilor si gradinilor
ultima actualizare: 2021-06-06 07:26 citeste mai mult 

 Concursuri SPADPP

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ( pentru posturile de muncitor calificat)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragoș din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9.

 

| Bibliografie peisagist |

ultima actualizare: 2021-05-26 06:19 citeste mai mult 

 Anunt de participare cu oferta

 

Anunț de participare cu ofertă pentru investiția

ÎNLOCUIRE REȚELE DE APĂ PE STRADA DRĂCEȘTI


Municipiul Câmpulung solicită operatorilor economici interesați, depunerea de oferte pentru investiția mai sus menționată, conform documentației atașate. Ofertele pot fi depuse până vineri 14 Mai ora 1530 la adresa achizitii.publice@primariacampulung.ro sau în plic închis la registratura primăriei. Persoana de contact Sorin Bălășcan tel. 0742091259

 

| Caiet de sarcini | | Tema de proiectare | | Contract de proiectare si executie lucrari | | Formular de oferta
| Informare finalizare procedura |

 

ultima actualizare: 2021-05-18 10:04

 Instructiune CNCAV - Operatori economici

 

 

ANUNT

 

Avand in vedere Instructiunea CNCAV nr. 141 din 21.04.2021, privind masurile pentru organizarea vaccinarii impotriva COVID-19 prin intermediul operatorilor economici va transmite, conditiile de vaccinare pentru toti agentii economici de pe raza Municipiului Campulung.
Pentru a vizualiza instructiunile va rugam sa accesati link-ul de mai jos.

 

| Instructiune CNCAV si masuri organizatorice |

ultima actualizare: 2021-05-11 05:29

 Anunt concurs recrutare DAS

 

ANUNȚ

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenții în situații de urgență, abuz, neglijare și prevenire marginalizare.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-05-05 06:09 citeste mai mult 

 Mesaj Primar - Sarbatori Pascale

ultima actualizare: 2021-04-30 11:31

 Comunicat - Impozite si Taxe - Plata Of. postale

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta contribuabililor ca prin oficiile postale din Municipiul Campulung se pot efectua operatiuni de plata a unor creante bugetare datorate bugetului local de catre contribuabili persoane fizice si juridice, dupa cum urmeaza:

 • Impozitul pe cladiri de la persoane fizice;
 • Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice;
 • Impozitul pe terenuri de la persoane fizice;
 • Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice;
 • Impozitul pe terenul extravilan;
 • Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru;
 • Alte impozite si taxe pe proprietate;
 • Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice;
 • Alte impozite si taxe- taxa firma si publicitate;
 • Taxa de salubritate;
 • Taxe extrajudiciare de timbru;
 • Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate;
 • Impozit pe mijloacele de transport peste 12 tone.

Subunitatile postale arondate sunt:

 1. Oficiul postal Campulung – zona Visoi, din strada Dumitru Lazea nr.5, Bl. C4, parter;
 2. Oficiul postal Campulung – Ghiseu exterior 1 (centru) din strada Nicu Leonard, Bl. A10, parter;
 3. Oficiul postal Campulung – Ghiseu exterior 2 (zona Grui) din strada Gruiului, Bl. D18, parter.

Totodata, reamintim ca plata impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport se face în două rate egale, respectiv pana la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv ale anului 2021.
 

 

ultima actualizare: 2021-04-22 07:56

 Anunt Concurs Recrutare DAS

 

ANUNȚ

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Prestații sociale, protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere

 

ultima actualizare: 2021-04-16 09:15 citeste mai mult 

 Anunt dezbtare publica - PUG Campulung

 

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, publicul este informat că se reia procedura de informare și consultare privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung.

Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism împreună cu planşele desenate aferente sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung (link).

 

Consultarea publicului va continua cu ședința a IV-a:

În data de 22.04.2021, ora 10,00 se va organiza on-line a patra şedinţă de dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (primarie@primariacampulung.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 20.04.2021, ora 14,00.

Obiectiv: Dezbaterea publică finală privind propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observaţiile și propunerile transmise anterior va fi publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

ultima actualizare: 2021-04-15 06:23

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Alegeri locale 2020


Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-06-18 10:23