Noutati

Schema ajutor minimis
Impozite si taxe - informatii generale
Posada Rock 2017
Anunt selectie parteneri GAL - Sector Privat
Anunt selectie partener GAL - Societate Civila

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie
Vizita presedinte

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Schema ajutor minimis


C O M U N I C A T

 

Prin H.C.L. 88 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local, de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung si prin H.C.L.89 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in chirii, redevente, datorate conform legii, bugetului local, de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung, s-au aprobat schemele de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor aferente obligatiilor restante la bugetul local.

Modalitati de implementare a schemei:

1. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii mai sus mentionati trebuie sa achite obligatiile bugetare principale datorate pe intreg anul fiscal, inclusiv amenzile contraventionale, pana la data de 15.09.2017 si sa depuna cerere pana la data de 15.09.2017

2. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

  • dovada platii tuturor obligatiilor principale;
  • codul unic de inregistrare fiscala;
  • situatiile financiare pentru perioada 2014-2016; (copie)
  • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene /Consiliului Concurentei sau a unui furnizor, de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuparata;
  • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu se afla in stare de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu fie condusa de un administrator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar aceasta sa nu fie pusa la dispozitia creditorilor;
  • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu va finanta activitati sau domenii exceptate de prezenta schema, nici ca obiect principal si nici ca obiect secundar de activitate;
  • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului, in care se solicita ajutorul de minimis si a anului curent, primit de toate intreprinderile care constituie intreprinderea unica;
  • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva;

Declaratiile notariale enuntate mai sus pot fi cuprinse intru-un singur inscris notarial.

3. Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitului taxei, redeventei sau altei obligatii, achitate integral, in intervalul cuprins, intre data depunerii cererii si 15.09.2017.

4. In cazul in care entitatea nu este eligibila raportata la contidiile mai sus mentionate, va fi instiintata in acest sens.

5. Cererile se vor depune la registratura institutiei noastre, de luni pana vineri, intre orele 08-15, iar pentru relatii suplimentare va veti adresa Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice.

 

ultima actualizare: 2017-08-17 11:36

 Posada Rock 2017

 

| Posada Facebook |

 

ultima actualizare: 2017-08-05 11:50

 Anunt selectie parteneri GAL - Sector Privat

Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Anunt de selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL pentru sectorul privat

 

În conformitate cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare,
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC.

Municipiul Campulung, Judetul Arges, anunta organizarea unei proceduri de selectie a membrilor pentru incheierea unui Acord de colaborare in vederea realizarii Activitatii cadrul I: Înfiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, din cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Avand intentia de a infiinta un GAL plasat sub responsabilitatea comunitatii locale, conform Ghidului solicitantului, Primaria Municipiului Campulung organizeaza selectia de reprezentanti ai sectorului privat precum operatori economici (persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale, profesii libere, microintreprinderi, firme mici, mijlocii sau mari) si organizatii de reprezentare ale acestora, camere de comert, cooperative, entitaĊ£i de economie sociala, intreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii etc. cu activitate relevanta in comunitate.


| Anunt selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 |

 

ultima actualizare: 2017-08-04 11:24

 Anunt selectie partener GAL - Societate Civila

Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Anunt de selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL pentru Societati civile

 

In conformitate cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare,
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Municipiul Câmpulung, Judetul Arges, anunta organizarea unei proceduri de selectie a membrilor pentru incheierea unui Acord de colaborare in vederea realizarii Activitatii cadrul I: Infiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, din cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Având intentia de a infiinta un GAL plasat sub responsabilitatea comunitatii locale, conform Ghidului solicitantului, Primaria Municipiului Câmpulung organizeaza selectia de reprezentanti ai societatii civile precum: ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, fundatii, furnizori de serviciisociale in conditiile legii, unitati de cult etc., cu activitate relevanta in comunitate.

 

| Anunt selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 |

 

ultima actualizare: 2017-08-04 11:24

 Rally Cross 2017

ultima actualizare: 2017-07-28 11:23

 Anunt concurs consilier principal - Cadastru

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

  • consilier – clasa I, gradul principal – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Cadastru

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2017-07-28 08:51 citeste mai mult 

 Anunt concurs inspector I asistent - Agricultura

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung – Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

  • inspector – clasa I, grad asistent – Serviciul Juridic, Administratie Publica – Compartiment Agricultura

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2017-07-28 08:44 citeste mai mult 

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

Ghiseul.ro

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durbila Municipiul Campulung

 

 Portal de turism


 Bazinul de inot

 Administratia Pietelor

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


  

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-08-17 11:36