Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt de participare - Finantari nerambursabile
Sarbatoarea copiilor - 1 iunie
Stars of song 2017
Anunt - Logan cu titlu gratuit

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie
Vizita presedinte

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Anunt de participare - Finantari nerambursabile
ANUNT DE PARTICIPARE
 
 
Autoritatea finantatoare Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr. 127, cod postal 115100, telefon 0248-511034, fax 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro , face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017. 
În perioada 10 aprilie – 2 mai 2017, Primaria Municipiului Campulung lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambusabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pe anul 2017, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. 
Acordarea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campulung este reglementata de Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor alocate de la bugetul local al Municipiului Campulung pentru activitati nonprofit de interes local în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 28/30.03.2017 si care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Campulung www.primariacampulung.ro , sectiunea „Finantari nerambusabile” sau la sediul primariei. 
Ghidul se aplica solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii – care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute în Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Campulung.
 
 
| Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | 
ultima actualizare: 2017-06-09 11:32 citeste mai mult 

 Stars of song 2017

ultima actualizare: 2017-05-29 13:03

 Anunt - Logan cu titlu gratuit

ANUNT


Primaria Municipiului Campulung pune la dispozitie, institutiilor publice interesate, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, un autoturism marca DACIA LOGAN BERLINA , nefunctional, an de fabricatie 2005, combustibil benzina.
Institutiile publice interesate vor depune cerere la registratura primariei pana la data 29.05.2017 ora 1200. În cazul în care se vor depune mai multe solicitari, se va lua in considerare prima cerere depusa.

      PRIMAR,                                   DIRECTOR EXECUTIV,
IOAN LIVIU TAROIU                         VIOLETA IARCA

ultima actualizare: 2017-05-24 10:01

 Anunt interviu

 

ANUNT INTERVIU

 

Avand in vedere prevederile art. 149 ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiului Campulung a anuntat ocuparea prin transfer la cerere, a functiei publice de executie vacante

  • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATURA;

Deoarece au depus dosare mai multi candidati, conform prevederilor art. 149, alin. 5 ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
Municipiului Campulung va organiza in data de 22.05.2017, ora 10, un interviu cu functionarii publici solicitanti .
Interviul va avea loc la sediul Municipiului Campulung , in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges

 

ultima actualizare: 2017-05-11 16:29

 Anunt - Cielo cu titlu gratuit
ANUNT


Primaria Municipiului CAMPULUNG pune la dispozitie, institutiilor publice interesate, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, un autoturism marca DAEWOO tip TF 19 V CIELO EXECUTIVE , an de fabricatie 2001, combustibil benzina.
Institutiile publice interesate vor depune cerere la registratura primariei pana la data 12.05.2017 ora 1200. În cazul în care se vor depune mai multe solicitari, se va lua in considerare prima cerere depusa.

 

       PRIMAR                                       DIRECTOR EXECUTIV
Ioan Liviu Taroiu                                    Violeta Iarca

  

ultima actualizare: 2017-05-08 11:51

 Anunt executie lucrari de reparatii imobile


Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pana la data 09.05.2017 ora 11.00.
Oferta trebuie intocmita pentru unul sau pentru toate imobilele/apartamentele.
Valorile estimate fara TVA sunt:
- Apartament Bl.26, Sc.C , ap. 1 = 28.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.D , ap. 1 = 29.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.F , et 4 = 38.000 lei
- Imobil Str. I.D. Berechet , nr. 3 = 45.000 lei

Ofertele ( Formularele F3 conform HG 907/2016)se vor depune la registratura unitatii in plic inchis. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).
Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.    PRIMAR,                          COMPARTIMENT INVESTITII-ACHIZITII
Liviu Ioan Taroiu                        Ing. Popescu Bogdan

 

| Lista cu cantitati |

ultima actualizare: 2017-05-04 14:18

 Anunt ocupare post prin transfer

A N U N T


Municipiului Campulung, cu sediul in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges anunta, in vederea ocuparii prin transfer la cerere, in data de 22.05.2017, a functiei publice de executie vacanta

  • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATURÄ‚;

Conditiile necesare pentru ocuparea functiei publice vacante:
Functionarii publici pot solicita, in conditiile legii, transferul intr-o alta autoritate sau institutie publica.
Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a afisa la sediu si pe site-ul de internet al acestora anuntul privind ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice respective.
Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre
autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.

Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, adica pana in data de 10.05.2017, ora 15.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea functiei publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.
Interviul va fi sustinut cu conducatorul autoritatii ori cu persoana desemnata de catre acesta. Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor.

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2017-04-20 13:33

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

Ghiseul.ro

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durbila Municipiul Campulung

 

 Portal de turism


 Bazinul de inot

 Administratia Pietelor

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


  

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-06-22 14:16