Noutati

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
Convocari Consiliul Local
Anunt selectie parteneri - POCA 2014 -2020
Secretar - Deschiderea procedurii succesorale
Publicatii de casatorie

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Anunt selectie parteneri - POCA 2014 -2020

ANUNT SELECTIE PARTENERI
IN CADRUL CERERII DE PROIECT POCA/661/2/1
(CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvotate)

Axa prioritară 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala
ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

UAT Municipiului Câmpulung, judeţ Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener (instituție de învățământ superior acreditată) pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

| Document oficial | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4
| Declaratie de eligibilitate | | Declaratie pe propria raspundere |

ultima actualizare: 2020-01-22 11:35

 Comunicat - Aviz DSP Arges

 

COMUNICAT

 

 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de coafura si alte activitati de înfrumusetare sau activitati de utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare în spatiile utilizate de populatie ca, in termen de 30 de zile, trebuie sa solicite certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica de catre Directia de Sanatate Publica Arges.
Mentionam ca nu vor fi emise Autorizatii de functionare si nu vor fi vizate cele existente pentru societatile care presteaza activitatile enumerate mai sus, in lipsa avizului Directiei de Sanatate Publica Arges.
Facem mentiunea ca masurile de mai sus decurg din Ordinul ministrului sanatatii nr.15/14 ianuarie 2020.

 

ultima actualizare: 2020-01-17 08:02

 Anunt - Cupluri 50 de ani

   
A N U N Ţ

 

 

A devenit tradiţie ca în luna februarie cele mai longevive cupluri câmpulungene să fie sărbătorite într-un cadru festiv de către Primăria Municipiului Câmpulung.
Îi invităm pe cei care împlinesc anul acesta 50 de ani de la căsătorie să depună la secretariatul primăriei copie după Certificatul de Căsătorie şi Carte/Buletin de Identitate.
Termenul de depunere al actelor: 11 Februarie 2020.
 

ultima actualizare: 2020-01-15 13:00

 Comunicat - Impozite si taxe 2020

 

COMUNICAT


În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare , impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020 s-au indexat tinand cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv 2019, atât pentru contribuabili persoane fizice, cât și pentru contribuabili persoane juridice si au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr.46/2019.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2020, se poate plăti în două rate egale până la data de:

 • 31 martie 2020, inclusiv;
 • 30 septembrie 2020, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:

 • impozitului pe clădiri;
 • impozitului pe terenuri;
 • impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2020, de către persoanele fizice si persoanele jurice, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2020, integral,până la data de 31 martie 2020 inclusiv.


Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.


Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si online, accesând site-ul www.ghiseul.ro.

ultima actualizare: 2020-01-14 09:26

 Anunt de participare la licitatie (3)

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

“Proprietate imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare,
situat in mun. Campulung, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges’’.

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Arges, telefon: 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro, persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei: Proprietatea imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare . Acesta este situat in intravilanul Municipiului Campulung, judetul Arges, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges, este înscris în cartea funciara nr.85895 Campulung numarul cadastral nr.4150, este inregistrat la OCPI Arges sub nr.14097/29.09.2017.

 

 

 

ultima actualizare: 2020-01-14 08:55 citeste mai mult 

 Comunicat - Program Casierie

 

COMUNICAT

 

Programul de încasare al casieriei din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung pentru perioada 13.01.2020 – 31.03.2020 este următorul :

 • în zilele de luni, marți și miercuri – între orele 8:00 – 15:00, cu pauză între 12:00 – 12:15;
 • în zilele de joi – între orele 8.00 – 18.00, cu pauză între 12:00 – 12:30;
 • în zilele de vineri - între orele 8.00 – 14.00, cu pauză între 12:00 – 12:15.
ultima actualizare: 2020-01-13 10:18

 Anunt de participare la licitatie (2)

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 107 (fost spatiu Cina)

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 107 si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

ultima actualizare: 2020-01-09 09:52 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie (1)

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 107 ( fost spatiu asigurari)

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Arges, telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. nr. 107 ( fost spatiu asigurari) si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

 

ultima actualizare: 2020-01-09 09:49 citeste mai mult 

 Comunicat - Taxi 2020

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, in perioada 13.01.2020 – 31.01.2020, au obligatia depunerii documentelor in vederea reautorizarii.e se pot obtine de la Compartimentul Autorizari si Autorizatii de Functionare (Cam 14).

 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ

ultima actualizare: 2020-01-09 07:54 citeste mai mult 

 Comunicat

 

C O M U N I C A T

 

Prin Hotararea Consiliului Local nr.119/29.11.2019, s-a aprobat prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele A.N.L situate in Municipiul Câmpulung, str.Carpati, nr.91, nr.93, si anume:Blocul D22, Scara.B si Scara C, Blocurile : A , A1, B , B1 .
In vederea prelungirii contractelor de inchiriere, va rugam sa va prezentati la sediul nostru pentru a depune solicitarea de prelungire - Cerere tip .

Cererea va fi depusa la Registratura institutiei pina in data de 23.12.2019 in zilele de Luni, Marti, Miercuri si Vineri intre orele 8,30-15,00 si Joi intre orele 8,30-13,00 si 15,00-17,30 si va fi insotita de documentele mentionate pe verso-ul acesteia.
Prelungirea contractelor de inchiriere se va putea face numai daca titularii acestora si membrii in contract locuiesc efectiv in spatiul locativ inchiriat si nu inregistreaza debite restante la bugetul local al Municipiului Câmpulung.
De asemenea, cererea pentru recalcularea chiriei pentru anul 2020 va fi depusa pina in data de 07.02.2020 si va fi insotita de: adeverinte de venit aferente anului 2019 (venit brut si venit net), cupon de pensie, extrase bancare, alte documente, dupa caz.

ultima actualizare: 2019-12-12 13:52

 Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

SERVICIU TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : investitii_pmc@yahoo.com , persoana de contact ing. Liviu-Daniel Popescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Transport public de calatori pe teritoriul administrativ al municipiului Campulung pe urmatoarele trasee:

 • Traseul 1 Visoi –Piata-Colegiul Carol;
 • Traseul 2 Grui – Piata – Colegiul Carol;
 • Traseul 3 Piata – Marcus;
 • Traseul 4 Piata – Valea Romanestilor.

Transportul public de calatori pe traseele enumerate mai sus se va efectua conform prevederilor din caietul de sarcini, în conditii de calitate, siguranta, regularitate si eficienta.

 

 

ultima actualizare: 2019-11-28 09:58 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 121A, bl. A9, sc. B

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 121A, bl. A9, sc. B si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

ultima actualizare: 2019-11-20 13:01 citeste mai mult 

 Anunt acord de mediu

 

ANUNT PUBLIC
PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU



MUNICIPIUL CAMPULUNG anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”, propus a fi amplasat în Municipiul Campulung, str. Carpati, nr. 93, judetul Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges, în zilele de luni –vineri, orele 8:00 - 13:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A ,Judetul Arges.

 

 

ultima actualizare: 2019-11-12 10:34

 Anunt public PUZ (II)

ANUNT PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, in data de 15.11.2019, ora 13,00, in sala mare a Primariei Câmpulung se va organiza o sedinta publica având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

,,CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PELETI SI BRICHETE/P "
Amplasament: Campulung, strada Drumul Morii, nr. 9, judetul Arges
Beneficiar: MIRCESCU Adrian Valentin si MIRCESCU Camelia Adina
Proiectant: S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. Ioan-Augustin SUCIU

Consultarea documentatiei poate fi facuta la sediul administratiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, in perioada 21.10.2019 - 14.11.2019, zilnic in orele de program.

Observatiile vor putea fi transmise in scris, numai dupa consultarea documentatiei, la Compartimentul Urbanism al Primariei municipiului Campulung, str. Negru Voda, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, pâna in data de 14.11.2019.

 

| P.U.Z. |
 

ultima actualizare: 2019-10-23 08:36

 Comunicat - Facilitati Fiscale

 

COMUNICAT

 

Dorim sa va informam ca, in conformitate cu prevederile art.32 din Ordonanta nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare, s-a initiat si aprobat prin H.C.L.89/26.09.2019 procedura de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al Municipiului Campulung(impozite,taxe, redevente si chirii) .

 

ultima actualizare: 2019-10-18 06:59 citeste mai mult 

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

Ghiseul.ro

POCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 



Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-01-24 09:20