Noutati

Anunt participare licitatie publica
Rapoarte de activitate - Consilieri Locali
Anunt Public Buget Local 2021
Proiect Buget Local 2021 - Municipiul Campulung
Dosare de insolvabilitate

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Anunt participare licitatie publica

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ
pentru concesionarea Islazului “ Valea Unchiaşului punct Valea Grajdului”

 

1.Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, Cod 115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-510055, e-mail : primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact Safta Daniel, tel. 0248/511034.
2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Proprietate publică imobiliară de tip teren extravilan. Obiectul este terenul situat în municipiul Câmpulung, Islazul „Valea Unchiaşului - punct Valea Grajdului”, teren păşune S= 375000 mp”, înscris în C.F.nr.cad.86908 a municipiului Câmpulung.
3. Natura şi cerinţele de execuţie: asigurarea păşunatului bovinelor, ovinelor şi caprinelor proprietatea locuitorilor din municipiul Câmpulung şi a locuitorilor riverani ai islazului.
4. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Municipiului Câmpulung, Serviciul Juridic, Administraţie Publică şi Arhivă. Costul documentaţiei este de 100 lei şi poate fi achitat prin depunere la casieria unităţii sau prin virament bancar.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia solicitată este 19.04.2021, ora 1300.
5. Informaţii privind ofertele:
a) Data limită pentru depunerea ofertelor :05.05.2021, ora 12.00;
b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratură.
c) Oferta se depun în 1 ex. original şi 1 ex. copie.
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.05.2021, ora 13:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
 

 

ultima actualizare: 2021-04-12 07:12 citeste mai mult 

 Anunt Public Buget Local 2021

 

ANUNT

 

Primăria Municipiului Campulung și Consiliul Local se află în perioada de dezbatere a bugetului municipiului pentru anul 2021.Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro la rubrica Anunturi - Proiect Buget Local 2021.
Cetatenii Municipiului Câmpulung pot depune propuneri, sugestii, în scris cu privire la proiectul de buget pe anul 2021 la sediul instituției din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș - registratură, până la data de 09.04.2021, ora 15.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021” sau pe mail orasulmeu@primariacampulung.ro.
În vederea acceptării sau respingerii propunerilor depuse la proiectul de buget, acestea vor fi analizate de catre Consiliul Local, urmand ca acesta sa se pronunte asupra lor. Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr. 15 / 09.03.2021.
Avand in vedere situatia epidemiologica actuala, proiectul de buget pe anul 2021 cât și sugestiile sau propunerile primite vor fi prezentate de catre conducerea instituției in cadrul unei conferințe, luni 12.04.2021, ora 14:00 ce va fi transmisa live atat in media locală cât si pe retelele de socializare.

 

ultima actualizare: 2021-04-06 12:54

 Proiect Buget Local 2021 - Municipiul Campulung

 

ANUNT


În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetatenilor Municipiului Campulung, PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG PE ANUL 2021.
Proiectul afişat conţine sumele propuse pentru bugetul anului 2021, pe clasificaţia funcţională, și, în forma în care va fi supus aprobării, va cuprinde și sumele care urmează a mai fi repartizate potrivit prevederilor art. 4, lit. b) şi e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 9 martie 2021, precum și alte surse.
Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, în data de 26.03.2021.
 

 

 

ultima actualizare: 2021-04-06 12:46

 Concurs recrutare Arhitect Sef - Municipiul Campul..

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de :

 • arhitect șef, clasa I, grad profesional II – Direcția Tehnică și Urbanism

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-04-02 15:17 citeste mai mult 

 Necrolog - Profesor Gavril Prunoiu

 

 

De astazi, acordurile muscelene au ajuns la ingeri.
Aici, pe Pamânt, rapsodul muscelean, Prof. Gavril Prunoiu a lăsat un mare gol in sufletele noastre,
dar va ramâne nemuritor prin mostenirea pe care ne-a lasat-o: folclorul muscelean.


Dumnezeu să-l odihnească in pace!
Sincere condoleanțe familiei!

 

Primar
Elena LASCONI
 

ultima actualizare: 2021-03-31 12:11

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de :

 • INSPECTOR, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcţiei Economice și Fiscale – Serviciul Buget, Contabilitate, Execuție Bugetară


 

 

Bibliografie | | Fisa postului | | Formular de inscriere |

 

ultima actualizare: 2021-03-19 07:19 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic, Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă.

 

| Fisa postului | |Bibliografie | | Formular de inscriere

 

ultima actualizare: 2021-03-10 07:18 citeste mai mult 

 Concurs angajare - SPADPP

 

ANUNŢ

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

 1. Inspector de specialitate gradul II – 1 post în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane , Achiziții Publice, Registratura;

Condiții specifice:
a. Absolvent studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență in ramura științelor economice ;
b. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 5 ani;
c. Cunoștințe de utilizare a calculatorului , dobândite cu documente din care sa rezulte deținerea de cunoștințe in domeniul IT.

 

       

       2) Magaziner – 1 post în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane Achiziții Publice, Registratura;

 

Condiții specifice:
a. Absolvent studii medii;
b. Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
c. Cunoștințe de operare calculator .

 

ultima actualizare: 2021-03-08 09:55 citeste mai mult 

 Anunt concurs - Municipiul Campulung

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de :

 • inspector – clasa I, grad asistent – Direcţia Tehnică şi Urbanism – Compartiment strategii urbane, gestionare documentaţii de urbanism şi cadastru

 

| Bibliografie | | Fisa postului | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-03-05 11:25 citeste mai mult 

 Comunicat - Impozite si Taxe

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta contribuabililor ca, incepand de astazi, 1 martie
2021, prin oficiile postale din Municipiul Campulung se pot efectua operatiuni de plata a unor creante bugetare datorate bugetului local de catre contribuabili persoane fizice si juridice, dupa cum urmeaza:

 • Impozitul pe cladiri de la persoane fizice;
 • Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice;
 • Impozitul pe terenuri de la persoane fizice;
 • Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice;
 • Impozitul pe terenul extravilan;
 • Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru;
 • Alte impozite si taxe pe proprietate;
 • Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice;
 • Alte impozite si taxe- taxa firma si publicitate;
 • Taxa de salubritate;
 • Taxe extrajudiciare de timbru;
 • Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate;
 • Impozit pe mijloacele de transport peste 12 tone.

Subunitatile postale arondate sunt:

 1. Oficiul postal Campulung – zona Visoi, din strada Dumitru Lazea nr.5, Bl. C4, parter;
 2. Oficiul postal Campulung – Ghiseu exterior 1 (centru) din strada Nicu Leonard, Bl. A10, parter;
 3. Oficiul postal Campulung – Ghiseu exterior 2 (zona Grui) din strada Gruiului, Bl. D18, parter.

Totodata, reamintim ca plata impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport se face în două rate egale, respectiv pana la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv ale anului 2021.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Atentionam persoanele fizice care detin in proprietate cladiri utilizate in scop nerezidential sau mixt ( rezidential si nerezidential) asupra obligativitatii depunerii declaratiei fiscale pentru stabilirea impozitului pe cladiri pentru anul in curs, pana la data de 15 martie 2021, inclusiv.

ultima actualizare: 2021-03-01 13:51

 Comunicat Distribuire Alimente 2021

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 22.02.2021, va începe distribuirea pachetelor cu produse alimentare prin programul POAD 2018-2021, Transa II ׃
- În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de ajutor social (VMG),
- În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF),
- În baza listei suplimentare pentru persoanele/familiile aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente definite conform OUG 84/2020 (handicap grav şi accentuat), alte situaţii stabilite prin anchetă socială şi persoanele ce locuiesc în aşezările informale.

Loc de distribuire: Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.

 

ultima actualizare: 2021-02-22 10:09 citeste mai mult 

 Comunicat - Distribuire produse igiena (POAD)

 

COMUNICAT


Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 22.02.2021, va începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă prin programul POAD 2018-2021, Transa III ׃
 -  În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de ajutor social (VMG),
 -  În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF),
 -  În baza listei suplimentare pentru persoanele/familiile aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente definite conform OUG 84/2020 (handicap grav şi accentuat), alte situaţii stabilite prin anchetă socială şi persoanele ce locuiesc în aşezările informale.

Loc de distribuire: Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.
 

 

ultima actualizare: 2021-02-19 09:33 citeste mai mult 

 Cupluri 50 ani - 2021


A N U N Ţ

 

 

A devenit tradiţie ca în luna februarie cele mai longevive cupluri câmpulungene să fie sărbătorite într-un cadru festiv de către Primăria Municipiului Câmpulung.
Îi invităm pe cei care împlinesc anul acesta 50 de ani de la căsătorie să depună la secretariatul primăriei copie după Certificatul de Căsătorie şi Carte/Buletin de Identitate.
Termenul de depunere a actelor: 19 Februarie 2021.

 


Primar
Elena-Valerica LĂSCONI

 

ultima actualizare: 2021-02-15 13:42

 Comunicat - Prelungire termen depunere doc. Taxi

 

COMUNICAT


În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere și a Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi, în perioada 11.01.2021 – 29.01.2021 deținătorii de autorizaţii taxi au obligația depunerii documentelor în vederea obținerii vizei anuale.
Având în vedere menținerea stării de alertă pe teritoriul României, reglementată prin următoarele acte normative: OUG nr. 68 din 14 mai 2020, Legea nr. 55 din 15 mai 2020 și HG nr. 3/12.01.2021, se prelungește termenul de depunere a documentelor pentru obținerea vizei până la data de 26.02.2021, întrucât obținerea documentelor obligatorii prevăzute în Legea nr. 38/2003 presupune deplasarea la mai multe instituții. Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare se va propune tuturor operatorilor taxi o programare prealabilă pentru depunerea documentelor și achitarea taxelor prin virament bancar în contul:
CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG MUSCEL
CONT : RO 69 TREZ 047 21 16 02 03 XXXXX
COD FISCAL : 4122 361
TREZORERIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL
Detalii plată: Sumele reprezintă taxele de autorizație taxi pentru anul 2021.

 

 

ultima actualizare: 2021-01-28 11:31

 Comunicat Impozite si Taxe - Termene de plata

 

COMUNICAT

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare , impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2021 s-au indexat cu 3.8%, tinand cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior aprobarii, respectiv 2019 ,atât pentru contribuabili persoane fizice, cât și pentru contribuabili persoane juridice si au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr.83/30.07.2020.
Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2021, se poate plăti în două rate egale până la data de:

 • 31 martie 2021, inclusiv;
 • 30 septembrie 2021, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:

 • impozitului pe clădiri;
 • impozitului pe terenuri;
 • impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2021, de către persoanele fizice si persoanele jurice, până la data de 31 martie 2021 inclusiv, se acordă o bonificaţie de pina la 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2021, integral,până la data de 31 martie 2021 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile si accesoriile acestora si online, accesând site-ul www.ghiseul.ro .

ultima actualizare: 2021-01-15 12:23

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Alegeri locale 2020


Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-04-12 07:12