Noutati

Anunt mediu - SC Gladiola SRL
Comunicat - Deseuri
Comunicat - Focul lui Sumedru
Comunicat Retea de gaze (2)
Acord de mediu - S.C. LANDMARK MANAGEMENT

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Comunicat - Deseuri

 

COMUNICAT

 

 

Primăria municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 art. 17, pentru reducerea cantităţii de deşeuri reciclabile care se pierd prin nevalorificare, cât şi pentru atingerea obiectivului anual cu 50%, de reducere a cantităţilor de deşeuri depozitate, cetăţenii şi agenţii economici de pe raza municipiului au obligaţia de a asigura precolectarea separată la sursă în recipiente distincte.
Astfel locuitorii de la bloc, au obligaţia de a depune separat deşeurile, respectiv deşeuri reciclabile (hârtie-carton, plastic, sticlă) în containere colorate inscriptionate, iar deşeurile reziduale (menajere) în containere gri (tablă), containere existente la platformele de colectare. Colectarea acestora se realizează zilnic.
Cetăţenii care locuiesc la case vor lăsa la poartă sacul cu reciclabil în PENULTIMA/ULTIMA VINERE DIN LUNĂ, care va fi ridicat de către operatorul de salubrizare SC FINANCIAR URBAN.
Totodată menţionăm că pentru deşeurile de mari dimensiuni (resturi de mobilier, saltele, aparatură electrocasnică veche - DEEE), acestea se vor aduce la Centrul de colectare din cadrul Staţiei de Transfer, Str. Nicolae Popp, Câmpulung de Luni -Vineri între orele 8:00 – 15:00.
In caz de nerespectare se vor sancţiona cu amendă de la 100 la 300 lei conform Lg. Nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor.

PRIMAR,
ELENA VALERICA LĂSCONI
 

ultima actualizare: 2020-10-23 11:13

 Comunicat - Focul lui Sumedru

 

COMUNICATConform traditiei, in noaptea de 25 spre 26 octombrie a fiecarui an, s-a desfasurat in municipiul nostru un ceremonial nocturn de innoire a timpului calendaristic, cunoscut sub denumirea de “Focul lui Sumedru“.

Focul lui Sumedru este interzis anul acesta!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, condus de prefectul Emanuel Soare, întrunit luni în şedinţă extraordinară, a hotărât, prin HCJSU nr.48, art.7, că “începând cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș se interzice organizarea și desfășurarea în spații deschise a oricărui eveniment și/sau activitate tradițională de tipul Focul lui Sumedru, Halloween și altele asemenea, care generează aglomerări de persoane.”

 

 

PRIMAR
Elena Valerica Lasconi

ultima actualizare: 2020-10-23 05:45

 Comunicat Retea de gaze (2)

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

IMPORTANT! INFORMAȚII DESPRE EXTINDEREA ȘI BRANȘAREA LA RETEAUA DE GAZE

 

In acest moment există în derulare trei instrumente prin care se poate extinde rețeaua de gaze dar și branșamentele.


1. Prin GAL. Străzile cuprinse în GAL sunt:

 

 • Șoseaua Națională – de la Căminul Cultural Apa Sărată până la ieșirea din localitate;
 • Decovilului;
 • Islaz;
 • Valea Unchiașului tronsonul 2, de la Căminul de bătrâni “Vatra Bunicilor” până la intersecția Islaz.

Câmpulungenii care locuiesc pe aceste străzi NU trebuie să depună pentru moment niciun document. Proiect în derulare.

 

2. Prin POIM. Străzile cuprinse în proiectul cu finanțare europeană sunt:

 
 • Frații Săndescu
 • Drumul Morii (șoseaua 
  națională veche)
 • Mircești
 • Drăcești (tronson 2)
 • Băloaica
 • Valea Ursului
 • Valea Tiții
 • Mărcuș
 • Boboc
 • Ion Țicăloiu
 • Richard
 • Colonel Stănescu
 • Gral Dragalina
 • Gruiului
 • B.P. Hașdeu
 • Poligonului
 • Calea Pietroasă
 • Mircea cel Bătrân
 • Ștefan cel Mare
 • 1 Decembrie 1918
 • Fundătura Predoiu
 • Eroilor
 • Neagoe Basarab
 • Bucovinei
 • Ioan Slavici
 • George Ulieru
 • Bucegi
 • Democrației
 • Ion Răuțescu
 • Oituz
 • Prefect Nicu Nicolau
 • Walter Mărăcineanu
 • Calea Măgurii
 • Calea Pietroasele
 • Valea Româneștilor
 • Chichirez
 • Rujoi
 • Ion Giurculescu
 • Minerului
 • Târgoviștei
 • Ocnei
 • Fătulești
 • Coasta Grui
   

 

Locuitorii de pe toate aceste 44 de străzi, enumerate mai sus, vor completa o cerere simplă la camera 18 din Primărie (fosta Casa de Căsătorii) începând de mâine 22 oct 2020. Program cu publicul: luni, marți, miercuri, vineri între 08 și 15:30 iar joi între 08 și 18:00. Pentru orice informații tel. 0786.403.136, email campulungpoim@gmail.com. De asemenea, puteți descărca de AICI  modelul de cerere, declaratia de consimtamant și puteți veni la Primărie doar să le depuneți împreună cu o copie CI.

 

3. Prin Ordinul ANRE 178/09.10.2020. ATENȚIE! Aici fondurile sunt limitate însă extinderea și branșarea e gratuită. Este posibil să se plătească doar analiza dosar în cuantum de 84 de lei. Străzile care pot fi eligibile sunt:

 

 
 • Șoseaua Națională veche
 • Șoseaua Națională
 • Plăieși
 • Colonel Ion
 • Alexandrescu
 • Fundătura Walter
  Mărăcineanu
 • Lt. Baloleanu
 • Dumitru Ionescu
 • Berechet
 • Eremia Grigorescu
 • Fundătura Biserica
  Marina
 • Negru Vodă
 • Aleea Plopilor
 • Nicolae Rizeanu
 • Ion Săvulescu
 • Petre Zamfirescu
 • Brașoveanu
 • Sculptor Baraschi
 • Lt. Cepleanu
 • Gării
 • Constantin Noica
 • Petre Țuțea
 • Giugești
 • Aleea Decovilului
 • Drumul Godeni
 • Grădiștei
 • Aleea Pescăreasa (blocurile)
 • Drumul Uzinei
 • Grigore Alexandrescu 
  (de la nr 69 în sus)
 • Stănoi
 • Valea Bărbușii
 • Chilii
 • Valea Furnicii
 • Izvorului
 • Leculești
 • Livadiei
 • Fălcoianu
 • Alexandru cel Bun
 • Crețișoara
 • Calea Brașovului
 • 24 ianuarie
 • Bazinul de apă
 • Neagoe Basarab
 • Fundătura Bisericii
 • Horia
 • Anton Pann
 • Fundătura Pravăț
 • Calea Măgurii
 • Uzina ARO

 

Locuitorii de pe străzile enumerate mai sus, vor completa o cerere + un set de acte (enumerate mai jos) la camera 18 din Primărie (fosta Casa de Căsătorii) începând de mâine 22 oct 2020. Program cu publicul: luni, marți, miercuri, vineri între 08 și 15:30 iar joi între 08 și 18:00.

Acte necesare: 

 • Carte de identitate.
 • Act de proprietate. (În cazul în care casa este veche și nu aveți contract de vânzare cumpărare este suficientă o adeverința cu ROLul de la primărie, pe care v-o eliberăm pe loc.)
 • Autorizație de construire imobil. (în cazul în care sunteți proprietarul terenului, dar încă nu ați început construcția imobilului, dar vă doriți branșarea la rețeaua de gaz)
 • Planul de încadrare în zona. ( în cazul în care nu există, funcționarii primăriei vă vor sprijini )
 • Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coordonate. Stereografic 1970 (după caz); plan de situație; 1:2000. ( în cazul în care nu există, funcționarii primăriei vă vor sprijini )
 • Tabel coordonate stereo (din cadastru).
   

Pentru orice informații: tel. 0786.403.136, email: gazecampulung@gmail.com .

 

Primar
Elena Valerica Lasconi

 

ultima actualizare: 2020-10-22 12:36

 Comunicat - Retea de gaze

 

COMUNICAT 

 

Începând cu data de 21 octombrie, de la ora 08:00, 10 echipe mobile formate din angajați ai primăriei și voluntari, împreună cu primarul Elena Lasconi, vor merge pe cele 59 de străzi neracordate la rețeaua de gaze pentru a-i invita pe cetățeni la Primărie, în mod programat, pentru asigurarea accesului tuturor cetățenilor la serviciile publice și de utilitate publică, într-o manieră cât mai eficientă. Străzile neracordate la rețeaua de gaze din Câmpulung (și care nu sunt cuprinse în proiectele GAL și POIM) sunt :

 

 • Șoseaua Națională veche
 • Șoseaua Naționala* (începînd de la 69B)
 • Ocnei
 • Plaiesi
 • Valea Româneștilor
 • Ion Giurculescu
 • Colonel Ion Alexandrescu
 • B.P. Hașdeu
 • Walter Mărăcineanu (Fundătura)
 • Lt. Baloteanu
 • Dumitru Ionescu Berechet
 • Eremia Grigorescu
 • Fdt. Biserica Marina
 • Negru Vodă
 • Aleea Plopilor
 • Nicolae Rizeanu
 • Ion Săvulescu
 • Petre Zamfirescu
 • Mr. Brașoveanu
 • Sculptor C. Baraschi
 • Lt. Cepleanu
 • Gării
 • Constantin Noica
 • Petre Țutea
 • Fătulești
 • Giugești
 • Coasta Grui
 • Aleea Decovilului
 • Drumul Godeni
 • Grădiștei
 • Islaz
 • Blocurile din Aleea Pescăreasa
 • Drumul Uzinei
 • Grigore Alexandrescu
 • Stănoi
 • Valea Bărbușii
 • Chilii
 • Valea Furnicii
 • Izvorului
 • Leculești
 • Livadiei
 • Pîrșenilor
 • Târgoviștei
 • Dr. Fălcoianu Nicolae
 • Alexandru Cel Bun
 • Crețișoara
 • Calea Brasovului
 • 24 Ianuarie
 • Bazinul de apă
 • Neagoe Basarab
 • Fdt. Bisericii
 • Horia
 • Anton Pann
 • Fdt. Pravăț
 • Calea Măgurii
 • Uzina ARO

Notă: Soseaua Nationala - incepand cu 69B

 

Începând de joi 22 octombrie, vă așteptăm la primărie, camera 18 (unde a funcționat „Casa Căsătoriilor”) după cum urmează: joi 22.10.2020 între orele 08 și 18 și vineri 23.10.2020 între orele 08 și 15:30 locuitorii de pe străzile:
Islaz, Drumul Uzinei, Grigore Alexandrescu (de la nr, 69 în sus), Strada Stănoi, Valea Furnicii, Pîrșenilor, Valea Bărbușii, Izvorului, Livadiei, Chilii și Leculești. 
Programul de lucru pentru cetățenii care locuiesc pe celelalte străzi va fi comunicate ulterior.


Acte necesare: ATENȚIE (vom face dosarele în format electronic, NU trebuie aduse copii xerox, DOAR documentele originale)

 • Carte de identitate.
 • Act de proprietate. (În cazul în care casa este veche și nu aveți contract de vânzare cumpărare este suficientă o adeverința cu ROLul de la primărie, pe care v-o eliberăm pe loc.)
 • Autorizație de construire imobil. (în cazul în care sunteți proprietarul terenului, dar încă nu ați început construcția imobilului, dar vă doriți branșarea la rețeaua de gaz)
 • Planul de încadrare în zona. ( în cazul în care nu există, funcționarii primăriei vă vor sprijini )
 • Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coordonate. Stereografic 1970 (după caz); plan de situație; 1:2000. ( în cazul în care nu există, funcționarii primăriei vă vor sprijini )
 • Tabel coordonate stereo (din cadastru).

 

 Primar 
Elena Valerica Lasconi
 

 

 

ultima actualizare: 2020-10-21 05:29

 Anunt consultare PMUD

 

ANUNŢ PUBLIC


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată și actualizată, Primăria Municipiului Câmpulung supune consultării publice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung.
În perioada 14.10.2020 - 13.11.2020, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un instrument de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a municipiului Câmpulung cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor și are ca țintă principala imbunatatirea accesibilității locuitorilor, a mobilității acestora, precum și buna integrare a diferitelor moduri de transport.

În data de 29.10.2020, ora 12,00 se va organiza dezbaterea publică privind propunerile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la Casa de Cultură a Sindicatelor sau pe o platformă on-line în funcție de situația pandemică.

Observaţiile şi propunerile vor putea fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro., până în data de 13.11.2020.


Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

 | Plan de Mobilitate Urbana Durabila |

ultima actualizare: 2020-10-14 14:09

 Anunt prorogare termene dezbateri PUG

 

ANUNŢ PUBLIC

 

Având în vedere demararea procedurii de consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung care se va desfășura în perioada 14.10.2020 – 13.11.2020, dezbaterile publice privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung din data de 15.10.2020 și din data de 23.10.2020, se vor desfășura după următorul calendar:

 1. În data de 05.11.2020, ora 16,00 se va organiza on-line a treia şedinţă dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 03.11.2020, ora 14,00. Obiectiv: Regimul de protecţie monumente istorice şi zone construite protejate.
 2. În data de 12.11.2020, ora 12,00 se va organiza dezbaterea publică finală privind propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General la Casa de Cultură a Sindicatelor.


Observaţiile şi propunerile vor putea fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro. , până în data de 11.11.2020.

Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

ultima actualizare: 2020-10-14 10:33

 Comunicat DAS - Ajutor incalzire 2020-2021

 

COMUNICAT

 

Începând cu data de 15 octombrie 2020, Direcția de Asistenţă Socială Câmpulung, preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri sau energie electrică, conform O.U.G nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.
Acestea se depun la sediul, Direcției de Asistenţă Socială Câmpulung, din str. Matei Basarab, nr. 66.

Formularele tip pot fi procurate de la sediul Direcției de Asistenţă Socială Câmpulung, cam. 1 (registratura), precum şi de pe site-urile Primăriei Municipiului Câmpulung, al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş.


Facem precizarea că, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere sau drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Pot beneficia de acest drept, familiile sau persoanele singure, care realizează venituri nete lunare, pe membru de familie, de până la 750 lei, inclusiv.

 

| Anexa 1 - Model cerere | | Anexa 2 - Model cerere | | Note informative | | Declaratie titular |
| Declaratie date cu caracter personal |

ultima actualizare: 2020-10-07 10:29

 Mesaj - Inceput an scolar

 

COMUNICAT


În câteva zile va începe un nou an şcolar. Pentru începerea în condiţii de siguranţă s-au luat toate măsurile de protecţie, astfel încât actul educaţional să se desfăşoare în condiţii optime.
Toate solicitările venite din partea directorilor unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului au fost rezolvate, primăria distribuind în acest sens un număr de 104.750 măşti de protecţie pentru elevi şi cadre didactice.
Tot ca măsură de protecţie s-a dispus dezinfecţia tuturor curţilor interioare ale unităţilor de învăţământ.
Ştiu că măsurile de protecţie luate îi impiedică pe elevi să relaţioneze şi să comunice între ei, dar cred că mai important este ca ei să fie sănătoşi pentru a merge la şcoală, să-şi continue pregătirea pentru viaţă.
Mai mult ca oricând, în aceste zile, se dovedeşte o dată în plus că o educaţie solidă dă libertatea de a alege ceea ce vor să facă în viaţă, să aibă curajul de a-şi susţine şi urma propriile crezuri şi visuri.

Vă doresc o primă zi de şcoală cât mai normală, care să prefigureze pentru fiecare dintre voi un an şcolar cât mai fructuos.

Mult succes!

 

 

PRIMAR
Ioan Liviu ŢÂROIU

 

ultima actualizare: 2020-09-11 08:55

 Comunicat DAS - Masti de protectie

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 11.09.2020, va începe distribuirea măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate, conform OUG nr. 78/2020:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;(VMG)
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (ASF)
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare persoană va primi un număr de 50 de măşti de protecţie.
Programul de distribuire va fi următorul:

 • VINERI-11.09.2020, intervalul orar: 09:00–12:00, beneficiarii categoriilor a) şi b);
 • LUNI - 14.09.2020, intervalul orar: 09:00 – 12:00, beneficiarii categoriei c);
 • MARŢI – 15.09.2020, intervalul orar: 09:00 – 12:00, beneficiarii categoriei d)

Loc de distribuire:
Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.

Pentru a putea ridica măștile, beneficiarii vor prezenta următoarele documente: carte de identitate/buletinul/carte de identitate provizorie.
În cazul persoanelor nedeplasabile, măștile pot fi ridicate de către un însoțitor/reprezentant, în baza actului de identitate în original împreună cu adeverința medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ,,nedeplasabil’’.

 

ultima actualizare: 2020-09-10 10:42

 Anunt - Modificare sedii sectii de votare

 

 

ANUNȚ

 


Vă comunicăm faptul că sediile următoarelor secții de votare de pe raza Municipiului Câmpulung s-au modificat, acestea putand fi vizualizate accesand link-ul de mai jos :

 

| Modificare sedii sectii de votare
 

ultima actualizare: 2020-09-08 08:18

 Anunt dezbateri publice PUG

 

ANUNT PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 04.09.2020 - 23.10.2020, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung.

Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism împreună cu planşele desenate aferente sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung.
Planşele desenate sunt afişate în holul Primăriei Municipiului Câmpulung.

Consultarea publicului se va desfăşura după următorul calendar:

 1. În data de 16.09.2020, ora 14,00 se va organiza on-line o dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 14.09.2020, ora 14,00. Obiectiv: dezbatere generală
 2. În data de 01.10.2020, ora 16,00 se va organiza on-line a doua şedinţă dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 29.09.2020, ora 14,00. Obiectiv: Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională. Intravilan/Extravilan.
 3. În data de 15.10.2020, ora 16,00 se va organiza on-line a treia şedinţă dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (campulung@muscel.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 13.10.2020, ora 14,00. Obiectiv: Regimul de protecţie monumente istorice şi zone construite protejate.
 4. În data de 23.10.2020, ora 12,00 se va organiza dezbaterea publică finală privind propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Observaţiile şi propunerile vor putea fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro., până în data de 22.10.2020.

Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

PUG - memoriu general | | Regulament local de urbanism | 
1.1. Incadrare teritoriu | | 1.2. Incadrare PUG anterior | | 1.3. Riscuri | | 1.4. Folosinte | 
2.1. Regim protectie | | 2.2.1. Retele edilitare - Apa si canalizare | | 2.2.2. Retele edilitare - gaze si electrice | 
2.3. Circulatii si transporturi | | 2.4. Proprietate | 2.5. UTR | | 2.6. Destinatii | 
3.1. Strategie | | 3.2. Zona de restructurare | 

 

ultima actualizare: 2020-09-03 13:52

 Anunt public elaborare PUZ (2)

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 30.07.2020, ora 13,00, în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 • CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE
 • Amplasament: Câmpulung, strada Revoluţiei, nr. 30A, județul Argeş
 • Beneficiar: S.C. OPTIM SERVICE DSG S.R.L.
 • Proiectant: S.C. IPA Proiect Argeş S.R.L.- urb. Suciu Ioan-Augustin

 

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 21.07.2020 – 30.07.2020, zilnic în orele de program.

 

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 30.07.2020.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.


| PUZ - Intentie de elaborare | | Proces verbal incheiere (etapa 1) | | PUZ (etapa 2) | | PV incheiere (etapa 2) |
| PUZ (etapa 3) | | Minuta dezbatere publica | | PV de incheiere | | Raport de informare si consultare |  

ultima actualizare: 2020-09-02 11:07

 Anunt dezbatere publica - Sistem de iluminat publi..

 

ANUNT

 

 

Primaria Municipiului Campulung, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, pune în consultare publică

 • PROIECT DE HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor de performantă aferenti Serviciului de iluminat public în Municipiul Câmpulung - Initiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Campulung

Proiectul de hotarare a fost afisat pe site-ul institutiei: www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din str. Negru Voda nr.127, in data de 02.09.2020

Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei Municipiului Campulung-registratura generala, sau in format electronic pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro, pana la data 18.09.2020, ora 15.00

Pentru detalii va rugam sa consultati documentele atasate pe site, la sectiunea Informatii-Anunturi.

 

| PH aprobare indicatori  de performanta | | Raport | | Referat de aprobare |

 

 

ultima actualizare: 2020-09-02 10:02

 Anunt - Sprijin educational

Anunț acordare sprijin educațional pe bază de tichet social (preșcolar/primar/gimnazial)

 

UAT Câmpulung, prin Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţa că familiile defavorizate pot beneficia de un tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/an şcolar.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:

 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial

În perioada 31.08.2020 - 08.09.2020, de luni – vineri între orele 08:30 – 12:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung din strada Matei Basarab, nr.66, se primesc cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, familiilor defavorizate cu domiciliul in Municipiul Câmpulung, în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

 

| Cerere solicitare |

 

ultima actualizare: 2020-08-31 14:43 citeste mai mult 

 Anunt public elaborare PUZ

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 07.07.2020, ora 13,00, în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 • CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ
 • Amplasament: Câmpulung, strada Mărăşti, nr. 4 (în realitate accesul se va realiza din str. Izvor, nr. 2A ), județul Arges
 • Beneficiar: S.C. NEPHROROC S.R.L.
 • Proiectant: S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. Ioan-Augustin SUCIU

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 25.06.2020 – 06.07.2020, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 06.07.2020.

 

 

| Intentie de elaborare PUZ | | PV incheiere (etapa I) | | Panou propuneri preliminare | | PV incheiere (etapa 2) |
| PUZ (propuneri finale) | | PH aprobare PUZ | | Anunt public privind decizia etapei de incadrare |

 

ultima actualizare: 2020-08-28 11:54

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Alegeri locale 2020


Telverde Coronavirus

 

POCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-10-23 11:16