Noutati

Concurs recrutare Municipiul Campulung (2)
Concurs recrutare Municipiul Campulung (3)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Finantari nerambursabile 2021 - Sport

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Campulung 500

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Concurs recrutare Municipiul Campulung (2)

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - CONSILIER, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentul Relații cu Publicul și Arhivă

 

| Bibliografie | | Fisa postului | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |

 

ultima actualizare: 2021-09-22 13:18 citeste mai mult 

 Concurs recrutare Municipiul Campulung (3)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul Proiecte și Fonduri Europene

 

| Bibliografie | | Fisa postului | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |

 

ultima actualizare: 2021-09-22 13:17 citeste mai mult 

 Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura

 

COMUNICAT

 

Vă informăm că pe data de 23.09.2021 intre orele 16:00 - 21:00, în poligonul Măgura de pe raza localității Câmpulung, se vor executa tregeri de catre cadrele CRBN Campulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului si in jurul acestuia pentru a se evita producerea de accidente.


La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

 

ultima actualizare: 2021-09-22 09:52

 Comunicat distribuire alimente si produse igiena

 

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 30.08.2021, va începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă – TRANȘA IV și pachetelor cu produse alimentare – TRANȘA III, prin programul POAD 2018-2021׃

 • În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de ajutor social (VMG),
 • În baza listei iniţiale pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF),
 • În baza listei suplimentare pentru persoanele/familiile aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente definite conform OUG 84/2020 (handicap grav şi accentuat), alte situaţii stabilite prin anchetă socială şi persoanele ce locuiesc în aşezările informale.

Loc de distribuire: Piaţă Agroalimentară Grui, str. Carpaţi, nr. 76, Câmpulung, jud. Argeş.
Este necesar ca persoanele beneficiare să se prezinte cu actul de identitate și copia certificatului de încadrare în grad de handicap (unde este cazul).

ultima actualizare: 2021-08-26 16:52 citeste mai mult 

 Concurs Recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de :

 • inspector – clasa I, grad debutant – Direcţia Tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – Compartiment strategii urbane, gestionare documentații de urbanism şi cadastru
   

Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

 

ultima actualizare: 2021-08-13 11:36 citeste mai mult 

 Anunt Concurs recrutare SPADPP

 

ANUNŢ

 

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată, astfel:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ( pentru posturile de muncitor calificat)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragoș din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9.


Conditii specifice:

 

 • 1 post Inspector de specialitate gr. II ( specializarea peisagist )
 • 3 posturi muncitor calificat tr.III – specializarea: tâmplar, drujbist, conducător auto – tractorist

  

 

ultima actualizare: 2021-08-04 17:57 citeste mai mult 

 Anunt Concurs Recrutare

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Politici Publice, Comunicare și IT.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-07-30 14:38 citeste mai mult 

 Anunt - PUZ BIOFUCT

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 05.08.2021, ora 14,00 în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN – ÎNFIINȚARE UNITATE DE PROCESARE FRUCTE

Amplasament: Câmpulung, strada TÂRGOVIȘTEI, punct Fârțana – Borogani și Fârțana, județul Argeş
Beneficiar: S.C. BIOFRUCT AG COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Proiectant: S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L. – Urb. Arh. Mariana Dascălu

 

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 14, parter, în perioada 20.07.2021 – 04.08.2021, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 04.08.2021.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

 

 | Memoriu prezentare | | Plansa 01 | | Plansa 02 | | Plansa 03 | | Plansa 04 | | PV incheiere etapa I |

ultima actualizare: 2021-07-30 13:40

 Comunicat

 

Dragi câmpulungeni,


Referitor la evenimentele de săptămâna trecută care au condus la decizia de a amâna evenimentul Zilele Municipiului – Câmpulung 2021, Capitala scrisului românesc, vă comunic următoarele:


În ultimele luni, schimbarea continuă a reglementărilor de la nivel național referitoare la organizarea evenimentelor cu public în context pandemic au dus la întârzierea până în jurul datei de 10 iulie a luării deciziei de a organiza acest eveniment.


În acest context, deși persoanele responsabile din aparatul Primăriei au dat asigurări că procedurile legale pot fi duse la capăt într-un timp atât de scurt, pe data de 21 iulie am fost puși în situația în care aceste demersuri au fost realizate neprofesionist și, în plus, firmele care au participat la licitație nu au îndeplinit condițiile de calificare. Astfel că am luat decizia foarte grea, însă singura legală, pe care puțini primari ar fi luat-o vreodată, de a anula licitația.


Îmi asum întreaga responsabilitate, vă asigur că am analizat cu atenție cele de mai sus, am ajuns la concluziile necesare și am dispus toate măsurile pentru împrospătarea și profesionalizarea departamentului de achiziții publice, pentru a evita astfel de situații în viitor.


Întrucât licitația a fost anulată, nu s-a cheltuit nici un leu din bugetul alocat pentru acest proiect. Bugetul alocat va fi folosit, așa cum am propus prin rectificare bugetară, pentru amenajarea unui nou spațiu public, Piața Neacșu, o agora concepută să unească comunitatea. Subliniez, faptul că, acești bani au fost alocați municipiului nostru, de către Guvern prin legea bugetului de stat 2021, cu destinație strictă pe evenimentul Câmpulung 2021 – Capitala Scrisului Românesc și nu pot fi folosiți în alt scop.


În această vară, vom organiza alte evenimente artistice în cadrul proiectului Câmpulung 2021 – Capitala Scrisului Românesc, dacă contextul pandemic ne va permite acest lucru. Vă asigur că principiile mele călăuzitoare rămân respectarea legalității, dedicarea totală pentru dezvoltarea Câmpulungului și, mai presus de orice, respectul și iubirea pentru câmpulungeni și acest oraș binecuvântat.


26.07.2021

 

Primar,
Elena Lasconi
 

 

ultima actualizare: 2021-07-26 12:22

 Anunt redeschidere bazin de inot

 

 

ANUNT
Redeschidere bazin înot începând cu data de 26.07.2021

 

 

Începând de luni, 26.07.2021, ora 11:00, se reia activitatea Bazinului de înot și se pot achiziționa bilete de intrare (de la casieria bazinului), moment în care se fac și programările privind accesul cu respectarea normelor pandemice și a regulamentului adoptat prin HCL Nr. 105 și HCL Nr. 106 din 19 iulie 2021.

 

 

 

ultima actualizare: 2021-07-23 18:03

 Comunicat de presa

 


COMUNICAT DE PRESĂ


PRIMĂRIA CÂMPULUNG ANUNȚĂ:


Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor impuse prin procedura de achiziție publică, cu procedură proprie internă, evenimentul Concert 500-Zilele municipiului Câmpulung din cadrul proiectului Câmpulung 2021, Capitala Scrisului Românesc se anulează urmând a fi reprogramat.

În cadrul procedurii de achiziție au participat două firme ale căror oferte nu au fost conforme raportat la cerințele solicitate prin caietul de sarcini și fișa de date. Din acest motiv procedura a fost anulată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În aceste condiții, Primăria municipiului Câmpulung urmează să reprogrameze organizarea evenimentului în perioada în care sărbătorim Zilele Argeșului și Muscelului, dacă condițiile epidemiologice vor permite desfășurarea acestora cu public.


 

ultima actualizare: 2021-07-21 15:37

 Program eveniment - Concert 500


PROGRAM
“CONCERT 500 – ZILELE MUNICIPIULUI CÂMPULUNG”
în cadrul evenimentului “CÂMPULUNG 500-CAPITALA SCRISULUI ROMÂNESC”

 


VINERI, 23 iulie 2021

 • ora 15:00 – Deschiderea oficială; Loc: Piaţa Primăriei Municipiului Câmpulung
 • ora 15:10 - Detaşamentul de Drill Team al Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul"
 • între orele 16:00 – 17:00 – Program fanfară cu plecare din Piaţa Primăriei spre Grădina Publică “Merci” şi staţionare în foişorul din Grădina Publică “Merci”
 • orele 16:00 – 20:00 – Program dedicat copiilor: dansuri, flashmob/ battle, face painting, baloane modelabile, spectacole de magie, ateliere, modul de jocuri şi concursuri, 3 structuri gonflabile destinate copiilor sub forma unor tobogane, castele cu pauze între activităţi nu mai mari de 15 minute; loc: Grădina Publică „Merci”
 • ora 18:30 – Concert – Lidia Buble, Spike, Vunk Smiley; loc: Stadionul Municipal Câmpulung

 

 

ultima actualizare: 2021-07-20 08:09 citeste mai mult 

 Anunt - Contractare proiect

 

ANUNȚ


Denumire contract: Reabilitare interioara Primarie
Data limita depunere oferta: 14.07.2021 ora 11:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Cod si denumire CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (Rev.2)
Valoare estimata: 94.000 RON

 

Descriere contract:
Cladirea Primariei din Municipiul Campulung, dateaza din anul 1934 si este situata pe str. Negru Voda nr.127, Campulung, judetul Arges.
Cladirea este un monument istoric de interes local, fiind inscris in lista monumentelor istorice publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.113 bis/15.II.2016, la pozitia nr.346 si are cod LMI: AG-II-m-13556.

 

| Documentatie | | Proces verbal |

ultima actualizare: 2021-07-20 07:42 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Rezultate finale

ultima actualizare: 2021-07-19 08:41 citeste mai mult 

 Anunt comercianti eveniment Concert 500

 

Anunt

 

Comercianții câmpulungeni care doresc să participe alături de noi la evenimentul “Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung” din cadrul proiectului cultural „Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc”, ce se va desfășura in perioada 23 – 25 iulie 2021, sunt invitați să depună cerere în vederea obținerii unui amplasament pentru vânzare, până cel târziu marți 20.07.2021 la registratura instituției sau online la adresa de email primarie@primariacamplung.ro.

 

 

ultima actualizare: 2021-07-16 09:47

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Campulung 500

 

Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-22 13:18