Noutati

Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Instructiune CNCAV - Operatori economici
Anunt participare licitatie publica
Declaratii de avere si interese (2021)
Casa de Cultura

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura

 

COMUNICAT

 

În conformitate cu adresa Poliției Municipale Câmpulung, vă informăm că în data de 12.05.2021 începând cu ora 10:00 în poligonul Măgura se execută ședință de tragere, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului.

În conformitate cu adresa UM 01558, vă informăm că în data de 13.05.2021 între orele 15:00-20:30 în poligonul Măgura au loc trageri cu armamentul ușor de infanterie și muniție de război, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului.

La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.
VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!
 

 

ultima actualizare: 2021-05-11 07:54

 Instructiune CNCAV - Operatori economici

 

 

ANUNT

 

Avand in vedere Instructiunea CNCAV nr. 141 din 21.04.2021, privind masurile pentru organizarea vaccinarii impotriva COVID-19 prin intermediul operatorilor economici va transmite, conditiile de vaccinare pentru toti agentii economici de pe raza Municipiului Campulung.
Pentru a vizualiza instructiunile va rugam sa accesati link-ul de mai jos.

 

| Instructiune CNCAV si masuri organizatorice |

ultima actualizare: 2021-05-11 05:29

 Anunt participare licitatie publica

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ
pentru concesionarea Islazului “ Valea Unchiaşului punct Valea Grajdului”

 

1.Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, Cod 115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-510055, e-mail : primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact Safta Daniel, tel. 0248/511034.
2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Proprietate publică imobiliară de tip teren extravilan. Obiectul este terenul situat în municipiul Câmpulung, Islazul „Valea Unchiaşului - punct Valea Grajdului”, teren păşune S= 375000 mp”, înscris în C.F.nr.cad.86908 a municipiului Câmpulung.
3. Natura şi cerinţele de execuţie: asigurarea păşunatului bovinelor, ovinelor şi caprinelor proprietatea locuitorilor din municipiul Câmpulung şi a locuitorilor riverani ai islazului.
4. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Municipiului Câmpulung, Serviciul Juridic, Administraţie Publică şi Arhivă. Costul documentaţiei este de 100 lei şi poate fi achitat prin depunere la casieria unităţii sau prin virament bancar.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia solicitată este 28.05.2021, ora 1300.
5. Informaţii privind ofertele:
a) Data limită pentru depunerea ofertelor :07.06.2021, ora 12.00;
b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratură.
c) Oferta se depun în 1 ex. original şi 1 ex. original.
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.06.2021, ora 13:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
 

 

ultima actualizare: 2021-05-10 11:32 citeste mai mult 

 Anunt de participare cu oferta

 

Anunț de participare cu ofertă pentru investiția

ÎNLOCUIRE REȚELE DE APĂ PE STRADA DRĂCEȘTI


Municipiul Câmpulung solicită operatorilor economici interesați, depunerea de oferte pentru investiția mai sus menționată, conform documentației atașate. Ofertele pot fi depuse până vineri 14 Mai ora 1530 la adresa achizitii.publice@primariacampulung.ro sau în plic închis la registratura primăriei. Persoana de contact Sorin Bălășcan tel. 0742091259

 

| Caiet de sarcini | | Tema de proiectare | | Contract de proiectare si executie lucrari | | Formular de oferta

 

ultima actualizare: 2021-05-06 06:43

 Anunt concurs recrutare DAS

 

ANUNȚ

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenții în situații de urgență, abuz, neglijare și prevenire marginalizare.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-05-05 06:09 citeste mai mult 

 Mesaj Primar - Sarbatori Pascale

ultima actualizare: 2021-04-30 11:31

 Comunicat - Impozite si Taxe - Plata Of. postale

 

COMUNICAT

 

Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta contribuabililor ca prin oficiile postale din Municipiul Campulung se pot efectua operatiuni de plata a unor creante bugetare datorate bugetului local de catre contribuabili persoane fizice si juridice, dupa cum urmeaza:

 • Impozitul pe cladiri de la persoane fizice;
 • Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice;
 • Impozitul pe terenuri de la persoane fizice;
 • Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice;
 • Impozitul pe terenul extravilan;
 • Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru;
 • Alte impozite si taxe pe proprietate;
 • Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice;
 • Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice;
 • Alte impozite si taxe- taxa firma si publicitate;
 • Taxa de salubritate;
 • Taxe extrajudiciare de timbru;
 • Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate;
 • Impozit pe mijloacele de transport peste 12 tone.

Subunitatile postale arondate sunt:

 1. Oficiul postal Campulung – zona Visoi, din strada Dumitru Lazea nr.5, Bl. C4, parter;
 2. Oficiul postal Campulung – Ghiseu exterior 1 (centru) din strada Nicu Leonard, Bl. A10, parter;
 3. Oficiul postal Campulung – Ghiseu exterior 2 (zona Grui) din strada Gruiului, Bl. D18, parter.

Totodata, reamintim ca plata impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport se face în două rate egale, respectiv pana la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv ale anului 2021.
 

 

ultima actualizare: 2021-04-22 07:56

 Anunt Concurs Recrutare DAS

 

ANUNȚ

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Prestații sociale, protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere

 

ultima actualizare: 2021-04-16 09:15 citeste mai mult 

 Anunt dezbtare publica - PUG Campulung

 

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, publicul este informat că se reia procedura de informare și consultare privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung.

Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism împreună cu planşele desenate aferente sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung (link).

 

Consultarea publicului va continua cu ședința a IV-a:

În data de 22.04.2021, ora 10,00 se va organiza on-line a patra şedinţă de dezbatere publică pentru care publicul interesat va comunica pe adresa primăriei (primarie@primariacampulung.ro) intenţia de participare, numărul de telefon de contact şi dispozitivul pentru conectare până în data de 20.04.2021, ora 14,00.

Obiectiv: Dezbaterea publică finală privind propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observaţiile și propunerile transmise anterior va fi publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

ultima actualizare: 2021-04-15 06:23

 Anunt Public Buget Local 2021

 

ANUNT

 

Primăria Municipiului Campulung și Consiliul Local se află în perioada de dezbatere a bugetului municipiului pentru anul 2021.Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro la rubrica Anunturi - Proiect Buget Local 2021.
Cetatenii Municipiului Câmpulung pot depune propuneri, sugestii, în scris cu privire la proiectul de buget pe anul 2021 la sediul instituției din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș - registratură, până la data de 09.04.2021, ora 15.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021” sau pe mail orasulmeu@primariacampulung.ro.
În vederea acceptării sau respingerii propunerilor depuse la proiectul de buget, acestea vor fi analizate de catre Consiliul Local, urmand ca acesta sa se pronunte asupra lor. Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr. 15 / 09.03.2021.
Avand in vedere situatia epidemiologica actuala, proiectul de buget pe anul 2021 cât și sugestiile sau propunerile primite vor fi prezentate de catre conducerea instituției in cadrul unei conferințe, luni 12.04.2021, ora 14:00 ce va fi transmisa live atat in media locală cât si pe retelele de socializare.

 

ultima actualizare: 2021-04-06 12:54

 Concurs recrutare Arhitect Sef - Municipiul Campul..

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de :

 • arhitect șef, clasa I, grad profesional II – Direcția Tehnică și Urbanism

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-04-02 15:17 citeste mai mult 

 Necrolog - Profesor Gavril Prunoiu

 

 

De astazi, acordurile muscelene au ajuns la ingeri.
Aici, pe Pamânt, rapsodul muscelean, Prof. Gavril Prunoiu a lăsat un mare gol in sufletele noastre,
dar va ramâne nemuritor prin mostenirea pe care ne-a lasat-o: folclorul muscelean.


Dumnezeu să-l odihnească in pace!
Sincere condoleanțe familiei!

 

Primar
Elena LASCONI
 

ultima actualizare: 2021-03-31 12:11

 Proiect Buget Local 2021 - Municipiul Campulung

 

ANUNT


În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetatenilor Municipiului Campulung, PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG PE ANUL 2021.
Proiectul afişat conţine sumele propuse pentru bugetul anului 2021, pe clasificaţia funcţională, și, în forma în care va fi supus aprobării, va cuprinde și sumele care urmează a mai fi repartizate potrivit prevederilor art. 4, lit. b) şi e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 9 martie 2021, precum și alte surse.
Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, în data de 26.03.2021.
 

 

 

ultima actualizare: 2021-03-26 05:54

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de :

 • INSPECTOR, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcţiei Economice și Fiscale – Serviciul Buget, Contabilitate, Execuție Bugetară


 

 

Bibliografie | | Fisa postului | | Formular de inscriere |

 

ultima actualizare: 2021-03-19 07:19 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic, Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă.

 

| Fisa postului | |Bibliografie | | Formular de inscriere

 

ultima actualizare: 2021-03-10 07:18 citeste mai mult 

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Alegeri locale 2020


Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-11 07:54