Noutati

Concurs recrutare - Municipiul Campulung (8)
Anunt de presa
Notificari
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Cetateni de onoare 2020

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Campulung 500

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
Registrul spatiilor verzi
Registrul agricol - Vanzari teren
 
 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (8)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul investiţii şi implementare contracte

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou proba scrisa | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-07-01 13:38 citeste mai mult 

 Dezbatere publica impozite si taxe locale 2023

 

ANUNT


In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se supune dezbatarii publice proiectul de hotarare cu privire la aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Proiectul de act normativ mentionat, insotit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Campulung, inregistrat sub nr. 18949 / 16.06.2022 si Raportul de specialitate al Directiei economice si fiscale - Serviciul de Administrare Venituri inregistrat sub nr. 19025 / 17.06.2022, impreuna cu anexele nr. 1-17, poate fi consultat la sediul UAT Campulung din strada Negru Voda nr. 127 si pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro.


La proiectul de hotarare, persoanele fizice si juridice interesate, pot transmite si depune in scris, pana la data de 10.07.2022, propuneri, sugestii sau opinii, direct la registratura institutiei sau pe adresa de email a primariei primarie@primariacampulung.ro cu mentiunea ,,Propuneri, sugestii, recomandari la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023”.
 

| PH impozite si taxe | | Raport de specialitate | | Referat de aprobare |

ultima actualizare: 2022-06-23 16:04

 Comunicat tichete sociale

 

COMUNICAT
Pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

 

Începând cu data de 17.06.2022 următoarele categorii de persoane pot depune cereri pentru tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022, modificată și completată prin OUG 72/2022:

 • FAMILIILE CU 2 SAU MAI MULTI COPII ÎN ÎNTREȚINERE ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei sau ajutor social;
 • FAMILIILE MONOPARENTALE ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei sau ajutor social;
 • Persoanele fără adăpost.

 

DOCUMENTELE NECESARE SUNT:

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsesc la sediul D.A.S Câmpulung);
 • Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.

 

IMPORTANT!
Categoriile de beneficiari ce le vom enumera mai jos NU vor depune cerere la primărie, acestea vor primi tichete sociale pe suport electronic sub formă de card, direct la domiciliu, prin Compania Națională Poșta Română S.A.

 1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 2. persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază deja de alocație de susținere a familiei;
 4. familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază deja de alocație de susținere a familie;

 

Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni, până în luna decembrie 2022.

 

Cererile se pot depune la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ din municipiul CÂMPULUNG, str. MATEI BASARAB, nr. 66, zilnic, în intervalul orar 08.30 – 12.30. Relații suplimentare la tel. 0248/531890

 

ultima actualizare: 2022-06-16 12:22

 Concurs recrutare Consilier Juridic - Municipiul C..

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru:

 • 2 funcţii publice de execuție vacante - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou rezultate proba scrisa |

ultima actualizare: 2022-06-14 15:20 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (6)

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Politici Publice, Comunicare și IT.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere
| Borderou selectie dosare | | Borderou rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-06-02 13:09 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (7)


ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional superior din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul Proiecte și Fonduri Europene

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere
| Borderou selectie dosare | | Borderou rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-06-02 13:06 citeste mai mult 

 Anunt - Concurs SPADPP

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, conform HG 286/2011, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

 1. Muncitor calificat treapta I – 1 post specializarea: mecanic pentru întreținere si reparații utilaje, fasonator mecanic (drujbist) ;
 2. Muncitor necalificat – 1 post în cadrul Serviciului Întreținere Spații Verzi, Salubritate.
 3. Muncitor calificat treapta III – 1 post specializarea : fierar betonist, asfaltator, pavator, în cadrul Serviciului Drumuri si Străzi.

 

| Fisa post drujbist | | Fisa post muncitor necalificat | | Fisa post fierar betonist |

ultima actualizare: 2022-05-27 12:23 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (6)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Politici Publice, Comunicare și IT.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare
| Borderoru rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate proba interviu | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-05-24 13:18 citeste mai mult 

 Comunicat - Plata parcari SelfPay

 

COMUNICAT

 

Începând de astăzi puteți plăti parcarea publică (inclusiv abonamentele) la automatele SelfPay.
Aveți la dispoziție 7 astfel de locații:

 • CEC Agenția Câmpulung Muscel, str. Nicu Leonard
 • KAUFLAND CÂMPULUNG MUSCEL
 • CEC Agenția Grui Câmpulung Muscel
 • PROFI Bd. I.C. Brătianu
 • PENNY Câmpulung, str. Traian (DN 73)
 • ROAPRILIA ALEX-ALINA SRL, str. G-ral Iosif Teodorescu, nr. 2, bl. A1, parter
 • PROFI, str. Gruiului, nr. 63


 

ultima actualizare: 2022-05-20 11:46

 Campanie DEEE

 

Comunicat

 

 

In municipiul Câmpulung va fi organizată o acţiune de colectare a deşeurilor electrice şi electronice (DEEE)
Astfel în perioada 06 – 11 Iunie 2022 câmpulungenii sunt invitaţi să se debaraseze de obiectele electrice şi electronice vechi sau defecte.
Pentru informaţii şi programări privind preluarea fără nici un cost de acasă, sediu de firmă sau instituţie a deşeurilor electrice grele sau voluminoase se va suna la TelVerde 0800444800 sau la 0773929613.
Participanţii la această acţiune pot câştiga la tombola cu premii: 5x Fier de călcat, 5x Cafetieră, 5x Maşină de găurit, 1x Cuptor cu microunde. Tragerea la sorţi va avea loc in data de 29iunie 2022 ora 11:00. Regulamentul este disponibil pe www.colecteaza.ro
Campania de colectare a deşeurilor electrice şi electronice este organizată de ADI Servsal Arges, Eco-Positive si Primaria Municipiului Câmpulung. Pentru detalii accesati documentul de mai jos!

 

| Campanie DEEE |

 

ultima actualizare: 2022-05-19 12:26

 Comunicat - Vanzare Locuinte ANL

 

C O M U N I C A T

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.109/28.04.2022, s-a aprobat Regulamentul de vanzare a locuintelor ANL aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Municipiul Câmpulung ,locuinte situate pe raza Municipiului Câmpulung, str.Carpati, nr.91, nr.93, si anume: Blocul D22, Scara.B si Scara C, Blocurile: A, A1, B, B1 .
In vederea solicitării de cumpărare a locuintei, vă rugam să vă prezentati la sediul nostru, pentru a depune solicitarea de cumparare - Cerere tip (conform modelului de mai jos).
Cererea va fi depusa la Registratura institutiei in zilele de Luni, Marti, Miercuri si Vineri intre orele 8:30-15:30, Joi intre orele 8:30-17:30 si va fi insotita de documentele mentionate mai jos.
 

| Acte necesare | | Model cerere |

 

ultima actualizare: 2022-05-12 17:02

 Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura

 

COMUNICAT

 

Vă informăm că în data de 05.05.2022, in intervalul 08:00 - 22:00, în poligonul Măgura de pe raza localității Câmpulung, se vor executa ședințe de tregeri de către cadrele U.M. 01044 Câmpulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului și în jurul acestuia pentru a se evita producerea de accidente.


La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

 

ultima actualizare: 2022-05-03 14:37

 Anunt concurs Muzeu

 

ANUNT 

 

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel – instituţie a administraţiei publice locale, cu sediul în Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 119, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de:

 • Paznic în cadrul Compartimentului Administrativ

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati anuntul de mai jos!

 

| Anunt concurs Paznic |
 

ultima actualizare: 2022-05-03 12:50

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (4)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru:

 • 1 funcție publică de execuție vacantă - referent, clasa III, gradul profesional principal – Compartimentului Relații cu Publicul și Arhivă.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate interviu | | Borderou rezultate finale |
 

ultima actualizare: 2022-05-02 09:17 citeste mai mult 

 Comunicat - Masuri ordine publica Sarbatori Pascal..

 

Comunicat 

 

În conformitate cu prevederile "Planului general de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine si siguranță publică, premergător si pe timpul Sărbătorilor de Paște, Zilei Internaționale a Muncii si Zilei Naționale a Tineretului in perioada 15.04 - 02.05.2022", înregistrat la ISU Argeș cu nr. 201700/19/04/2022, pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor si asigurarea climatului de ordine publică premergător si in perioada sărbătorilor religioase de referință se impune o mai mare implicare a autorităților locale si responsabilizarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, prin intensificarea acțiunilor de informare preventivă, respectiv pregătire și educare a populației în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul fiecărei localități.

 

| Comunicat integral ISU Arges | | Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor |

ultima actualizare: 2022-04-21 12:08

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Campulung 500

 

Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

Strategia Nationala Anticoruptie 2021 - 2025

Plan de integritate

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-07-01 13:38